Doanh nghiệp

EVNGENCO3 chuẩn bị hơn 1.000 tỷ đồng trả cổ tức 9,26%

Mai Hương {Ngày xuất bản}

Tổng Công ty Phát điện 3 - EVNGENCO3 (PGV) đã công bố tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023, với tỷ lệ 6,6% và đồng thời trả thêm 2,6% được lấy từ nguồn nhập quỹ đầu tư phát triển.

untitled-767.png

Cụ thể, PGV sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 với tỷ lệ 6,66% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối và đồng thời trả thêm 2,6% được lấy từ nguồn lợi nhuận hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển của công ty. Ngày đăng kí cuối cùng là 29/12/2023 và ngày thanh toán cổ tức bằng tiền ngày 4/3/2024.

Được biết, nội dung hoàn nhập quỹ Đầu tư phát triển để sử dụng vào mục đích trả cổ tức là nội dung hoàn toàn mới được công ty xin ý kiến cổ đông đầu tháng 12/2023.

Với tỷ lệ tạm ứng 6,66% và trả thêm 2,6%, tổng số tiền PGV sẽ cần chuẩn bị lượng tiền mặt lên tới 1.040 tỷ đồng.

Trong năm 2023, công ty đã chi ra gần 2.250 tỷ đồng để hoàn tất kế hoạch cổ tức năm 2022 tỷ lệ 20%, các đợt chi trả đã diễn ra vào tháng 2 và tháng 10 năm nay.

Theo cập nhật kết quả kinh doanh, sản lượng điện tháng 11/2023 của EVNGENCO3 đạt 2,055 tỷ kWh. Giá Thị trường điện toàn phần (FMP) bình quân tháng 11/2023 đạt 794,47 đồng/kWh, giảm 57% so với cùng kỳ năm 2022. Các nhà máy thuỷ điện tiếp tục huy động cao theo lưu lượng nước về do tình hình thuỷ văn thuận lợi. Các nhà máy điện than và điện khí huy động theo nhu cầu của hệ thống. Doanh thu sản xuất điện tháng 11/2023 của công ty mẹ ước đạt 3.529 tỷ đồng.

Luỹ kế 11 tháng đầu năm 2023, tổng công ty cho biết sản lượng điện ước đạt 24,581 tỷ kWh, hoàn thành 85,6% kế hoạch cả năm.

Tổng doanh thu sản xuất điện công ty mẹ 11 tháng đầu năm 2023 ước đạt 41.749 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm 2022. Trong đó, nhà máy điện Phú Mỹ tiếp tục đóng góp tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu sản xuất điện (40%), tiếp đến là nhà máy điện Vĩnh Tân (28%), Mông Dương (26%) và Nhà máy thủy điện Buôn Kuốp (5%).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PGV đang có tháng tăng giá thứ 2 liên tiếp. Nếu tính từ đầu năm 2023, PGV đã tăng 36,71% lên 23.550 đồng/cổ phiếu. Với giá trị vốn hóa gần 26.500 tỷ đồng, PGV tiếp tục đang nằm trong nhóm vốn hóa tỷ USD của HOSE.

Mai Hương