Tin tức

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

P.V {Ngày xuất bản}

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số: 41/2023/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Sau khi điều chỉnh, theo dự kiến, tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) Quốc hội sẽ thông qua 9 Luật, 1 Nghị quyết và cho ý kiến 12 dự án Luật; tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024 Quốc hội sẽ thông qua 12 Luật, cho ý kiến 3 dự án Luật, cụ thể:

311220231158-nghi-quyet-chuong-trinh-xay-dung-luat-phap-lenh-l2.jpg

P.V