Doanh nghiệp

Viettel Construction sắp chi gần 220 tỷ đồng trả cổ tức

Tú Anh 07/01/2024 06:48

Năm 2022, cổ đông Viettel Construction nhận cổ tức với tổng tỷ lệ 29,19%.

viettel-construction.png

Ngày 19/1 tới đây, Tổng Công ty CP Công trình Viettel (Viettel Construction, mã CTR) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 19,19% (1 cổ phiếu được nhận 1.919 đồng). Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 6/2/2024.

Với hơn 114,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Viettel Construction sẽ chi gần 220 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) là công ty mẹ chi phối 65,66% vốn của Viettel Construction sẽ thu về hơn 144 tỷ đồng từ đợt cổ tức lần này.

Trước đó, vào cuối tháng 6/2023, Viettel Construction đã chi hơn 114 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 với tỷ lệ 10%. Tính cả đợt cổ tức tới đây, cổ đông công ty sẽ nhận được cổ tức cho năm 2022 với tổng tỷ lệ 29,19%.

Về kết quả kinh doanh, tháng 11, Viettel Construction ước doanh thu thuần đạt hơn 1.122 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 62,1 tỷ đồng, tăng trưởng 19%. Trước đó, tháng 10/2023, Viettel Construction ghi nhận lãi trước thuế hơn 66 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 11% so với tháng 9/2022 và là mức lợi nhuận theo tháng cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Trong cơ cấu doanh thu CTR, vận hành khai thác chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất, với 50%, mảng xây lắp chiếm 30%, giải pháp tích hợp chiếm 13%, dịch vụ kỹ thuật chiếm 3% và hạ tầng cho thuê chiếm 4%. So với cùng kỳ năm 2022, mảng hạ tầng cho thuê, dịch vụ kỹ thuật chiếm tỷ trọng bằng cùng kỳ trong khi tỷ trọng vận hành khai thác giảm 6% và 2 mảng còn lại là xây lắp và giải pháp tích hợp lần lượt tăng 2 và 3%.

Tính đến hết tháng 11, CTR sở hữu và cho thuê 5.964 trạm BTS; 1,87 triệu m2 DAS; 2.682 km truyền dẫn; 16,87 MWp năng lượng mặt trời. Luỹ kế 204 trạm BTS có lớn hơn 2 nhà mạng trở lên thuê vị trí, tỷ lệ dùng chung đạt 1.03.

Mảng xây dựng, dự án B2B nguồn việc tích luỹ 1.900 tỷ đồng, công trình B2C&SME ký kết 1.435 hợp đồng, giá trị 1.413 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022.

Dịch vụ kỹ thuật, CTR cung cấp dịch vụ cho 120.228 hợp đồng khách hàng cá nhân, 4.816 hợp đồng khách hàng doanh nghiệp và chuỗi cửa hàng. CTR chính thức kinh doanh dịch vụ chăm sóc máy lọc nước tại 63 tỉnh từ ngày 23/11/2023 ghi nhận 270 đơn máy/ngày.

Lũy kế 11 tháng, doanh thu thuần ước đạt 10.364 tỷ đồng và lãi trước thuế 595 tỷ đồng, tăng lần lượt 21% và 16% so với cùng kỳ năm 2022. Với kết quả này, Viettel Construction đã hoàn thành kế hoạch doanh thu và thực hiện 97% mục tiêu lợi nhuận năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CTR đang ở vùng đỉnh lịch sử, tăng 75% sau một năm, vốn hoá xấp xỉ 10.500 tỷ đồng.

Tú Anh