Doanh nghiệp

Một doanh nghiệp phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu

Hoàng Hà 07/01/2024 07:05

Lô trái phiếu có thời hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 29/12/2028, với lãi suất 8,75%/năm.

z5062633453052_c20aa4844034c005fe28d7707ea3c3b4.jpg
Ảnh minh họa

Doanh nghiệp này vừa có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, vào ngày 29/12/2023, doanh nghiêp này đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã SHDCH2328001, huy động thành công 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu có thời hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 29/12/2028.

Trong bản công bố thông tin, doanh nghiệp không nêu chi tiết về mục đích phát hành, trái chủ, lãi suất phát hành cũng như tài sản đảm bảo của lô trái phiếu. Tuy nhiên, theo thông tin trên HNX, lô trái phiếu trên có lãi suất 8,75%/năm, đối tượng chào bán là tổ chức chuyên nghiệp và tổ chức lưu ký là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Cũng trong bản công bố thông tin, doanh nghiệp nêu rõ điều kiện mua lại trái phiếu trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của người sở hữu trái phiếu khi Sun Group vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được từ 65% tổng số người sở hữu trái phiếu chấp thuận.

Hoặc mua lại theo thỏa thuận của tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu. Bên cạnh đó, tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần trái phiếu tại bất cứ thời điểm nào sau 12 tháng kể từ ngày phát hành.

Trước đó, hồi cuối tháng 8/2020, doanh nghiệp này cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu mã SHDB2021001 với tổng giá trị 1.790 tỷ đồng, kỳ hạn 14 tháng. Lô trái phiếu này đã được doanh nghiệp tất toán vào tháng 10/2021.

Liên quan đến việc phát hành trái phiếu, một thành viên khác của doanh nghiệp này- từ ngày 14/9 đến 11/12/2023 cũng phát hành thành công lô trái phiếu mã BNCCB2328001 với giá trị 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 13%/năm.

Ngoài lô trái phiếu mới phát hành, còn 8 lô trái phiếu đang lưu hành, đáo hạn vào các năm 2025 - 2027 với tổng giá trị 5.760 tỷ đồng, trong đó có một số lô trái phiếu đã được mua lại trước hạn một phần.

Hoàng Hà