Pháp luật - Nghiệp vụ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

T.H {Ngày xuất bản}

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 12/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến lần 2 về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp.

120120241043-cqh_0068s.jpg
Quang cảnh phiên họp

Phát biểu điều hành phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, tại phiên họp thứ 29 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Sau phiên họp, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã tích cực làm việc một số cơ quan liên quan để rà soát, tiếp thu ý kiến Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện dự thảo Luật.

Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) sau khi tiếp thu giải trình gồm 15 chương và 210 điều, tăng 10 điều so với dự thảo Luật trình tại Kỳ họp thứ 6.

Tại cuộc họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập tập trung cho ý kiến về một số nội dung bao gồm: Điều 159, Về các biện pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng được can thiệp sớm; Về hiệu lực thi hành, khoản 1 Điều 209; Về quy định chuyển tiếp đối với một số nội dung của Nghị quyết số 42/2017/QH14 thể hiện tại khoản 6 và khoản 7 Điều 210; Về đánh giá tác động.

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận; đại diện Chính phủ báo cáo làm rõ một số nội dung đại biểu quan tâm; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận nội dung thảo luận.

Trước đó, trong chương trình Phiên họp thứ 29, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Theo đó, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ Sáu, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan để hoàn thiện dự thảo Luật trên tinh thần kỹ lưỡng, chặt chẽ. Báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật nêu rõ các nội dung đã tiếp thu, chỉnh lý so với Kỳ họp thứ 6; các nội dung xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

T.H