Tin tức

Chuẩn bị các điều kiện để sớm đưa Luật Đất đai (sửa đổi) vào thực tiễn cuộc sống

P.V 23/01/2024 16:53

Ngày 22/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số bộ, ngành hữu quan về kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, ngày 18/1/2024.

ptt-tran-hong-ha.jpeg

Nhấn mạnh đất đai và quản lý đất đai là lĩnh vực lớn, quan trọng, phức tạp, liên quan đến mọi mặt đời sống và là mối quan tâm của từng người dân, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; trong đó, cơ sở chính trị quan trọng là Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

"Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 gồm 16 chương và 260 điều, đã góp phần giải quyết nhiều tồn tại, vướng mắc hiện nay về quản lý đất đai; đồng thời góp phần kiến tạo cho sự phát triển sắp tới với tư duy, quan điểm mới và đột phá," Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định.

Để đưa Luật vào thực tiễn cuộc sống, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch ban hành văn bản pháp luật: Nghị định chung hướng dẫn các điều, khoản và lĩnh vực chuyên sâu như quản lý đất lúa; thu tiền sử dụng đất; định giá đất; thu hồi, bồi thường, tái định cư; điều tra cơ bản thông tin dữ liệu đất đai…

Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai, bao gồm các nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thông tư; đề án truyền thông chính sách, tuyên truyền phổ biến về luật, đưa các điều khoản, quy định của Luật được thực thi, áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Cùng với đó là triển khai công tác tập huấn, quán triệt đến người làm công tác lãnh đạo, quản lý đất đai từ Trung ương tới địa phương; chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi hành luật như kiện toàn, sắp xếp bộ máy, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai phục vụ công tác định giá năm 2025...

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ Nghị định quy định về lấn biển; chủ trì xây dựng dự thảo các nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; điều tra cơ bản và cơ sở dữ liệu, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; có văn bản gửi các địa phương rà soát, ban hành các quy định chi tiết theo thẩm quyền để tạo hành lang pháp lý đồng bộ khi luật có hiệu lực thi hành.

Cùng với việc chủ trì xây dựng các dự thảo nghị định về về hướng dẫn sử dụng đất lúa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cập nhật các chính sách mới trong Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát kỹ lưỡng các quy định Luật giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng để phối hợp triển khai xây dựng 1 nghị định hướng dẫn chung và một số nghị định riêng có tính chuyên môn đặc thù trên tinh thần chung "ít số lượng nghị định nhất, triển khai, áp dụng luật khoa học, chặt chẽ."

"Các bộ ngành cần rà soát, chủ động đề xuất số nghị định được phân công xây dựng, các thông tư hướng dẫn chi tiết, phải được ban hành trước 2 tháng, theo thời điểm có hiệu lực của các điều khoản trong Luật là 1/4/2024 và 1/1/2025," Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp xây dựng 2 đề án thí điểm theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tách công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư công; thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất không phải là đất ở tại một số địa phương có năng lực thực hiện hoặc điều kiện đặc thù theo tiêu chí cụ thể.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết Bộ đã xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện Luật trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, phân công cụ thể cho từng bộ ngành xây dựng các văn bản thi hành dưới luật, có tiến độ cụ thể; triển khai tập huẩn, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật, các văn bản thi hành, công tác kiểm tra giám sát…

Lãnh đạo các Bộ: Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư… đã báo cáo, trao đổi về lộ trình, định hướng xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành, theo Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

P.V