Doanh nghiệp

Sụt giảm hơn một nửa, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Vĩnh Hoàn mất mốc 1.000 tỷ đồng

Nguyễn Đức Thịnh {Ngày xuất bản}

Năm 2023 Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu 10.079 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 950 tỷ đồng, giảm lần lượt 25% và 53% so với mức kỷ lục năm 2022.

vhc.jpg
Doanh thu năm 2023 của Vĩnh Hoàn sụt giảm 25% so với năm 2022, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm tới 53% (Ảnh minh họa)

Công ty CP Vĩnh Hoàn (mã VHC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu đạt 2.399 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,5% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm song giá vốn tăng 10% khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 59% so với cùng kỳ về 195 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 19,2% về còn 8,2%.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ cũng giảm 20,4% còn 74 tỷ đồng. Khấu trừ tất cả chi phí, Vĩnh Hoàn thu về hơn 66 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2023, giảm tới 66% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý thấp nhất của "nữ hoàng cá tra" kể từ quý IV/2015 đến nay.

Lũy kế cả năm 2023, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.039 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế giảm 53% xuống 950 tỷ đồng.

Năm 2023, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch đạt doanh thu 11.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của cổ đông ty ty mẹ là 1.000 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới hoàn thành 87% mục tiêu doanh thu và hơn 95% mục tiêu lợi nhuận.

vhc-8415.jpg

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn đạt gần 11.806 tỷ đồng, tăng 213 tỷ đồng, tương đương tăng 1,84% so với đầu năm, trong đó 65% là tài sản ngắn hạn.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho với hơn 4.040 tỷ đồng, tăng 25,7% so với đầu năm. Bên cạnh đó, công ty còn có 238 tỷ đồng tiền mặt (giảm 310 tỷ so với hồi đầu năm) và 2.068 tỷ đồng khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, trong đó chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn (trên 3 tháng và dưới 1 năm) với giá trị 1.926 tỷ đồng. Trong năm 2023, công ty đã thu về gần 117 tỷ đồng lãi tiền gửi, tăng 43% so với năm 2022.

Ngoài ra, Vĩnh Hoàn có danh mục đầu tư chứng khoán (chủ yếu vào các cổ phiếu NLG, DXS, KBC) với giá gốc 181 tỷ đồng, nhưng công ty lại phải trích lập dự phòng giảm giá gần 38 tỷ đồng cho các khoản đầu tư này, tương đương mức lỗ gần 22%.

Dù có lượng tiền gửi lớn nhưng Vĩnh Hoàn cũng có số dư vay nợ tài chính lớn với tổng cộng nợ vay 2.259 tỷ đồng (vay ngắn hạn 2.157 tỷ và vay dài hạn 102 tỷ). Trong năm qua công ty phải trả lãi vay hơn 133 tỷ đồng, tăng 37% so với năm liền trước.

Vốn chủ sở hữu của công ty vào cuối năm đạt 8.567 tỷ đồng, trong đó vốn góp là 1.870 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6.191 tỷ đồng.

Nguyễn Đức Thịnh