Doanh nghiệp

Lợi nhuận SAGS xuống thấp nhất 8 quý vì khoản trích lập dự phòng nợ khó đòi tại Bamboo Airways, Vietravel Airlines

Hoàng Hà 25/01/2024 08:54

Trong quý IV/2023, SAGS phải trích lập gần 60 tỷ đồng dự phòng cho khoản nợ khó đòi tại Bamboo Airways, Vietravel Airlines khiến chi phí quản lý đội lên gấp hơn 2 lần cùng kỳ, đẩy lợi nhuận sụt giảm.

sgn.jpg
Ảnh minh họa

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 của Công ty CP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS, mã SGN) cho thấy, quý IV tiếp tục là một quý kinh doanh khởi sắc của SAGS khi doanh thu thuần quý thứ tư liên tiếp ở mức trên 300 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý cuối năm doanh thu thuần của công ty đạt 366 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm hơn tốc độ tăng doanh thu giúp lợi nhuận gộp của SAGS tăng 58% so với cùng kỳ, đạt mức 114 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp vì thế cũng cải thiện từ mức 24,3% của cùng kỳ lên 31,2% trong quý này.

Doanh thu tài chính tăng 19,4% lên hơn 8 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm 33,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng vọt 139% lên gần 87 tỷ đồng.

Trừ đi chi phí, SAGS báo lợi nhuận sau thuế quý IV giảm 6,7% so với cùng kỳ xuống 26,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ cũng giảm 17%, còn 24,4 tỷ đồng, mức thấp nhất 8 quý (kể từ quý I/2022).

sgn-4636.png

Theo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu quý IV vẫn tăng trưởng là nhờ sản lượng phục vụ các đường bay quốc tế ở mức cao, đồng thời công ty cũng ký được thêm hợp đồng phục vụ một số khách hàng mới và tăng phí dịch vụ với một số khách hàng hiện tại.

Tuy nhiên về chi phí, trong quý IV/2023 công ty phải thực hiện quy định tại Thông tư 48/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành hàng hóa dịch vụ tại doanh nghiệp nghiệp. Do đó, công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi hãng Bamboo Airways (53,5 tỷ đồng), Vietravel Airlines (6,6 tỷ đồng).

Vì lý do trên nên dù doanh thu quý IV có sự tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng do phải trích lập dự phòng khó đòi nên lợi nhuận sau thuế quý cuối năm của công ty mới sụt giảm so với cùng kỳ năm 2022.

Dù vậy, tính chung cả năm 2023, kết quả kinh doanh của SAGS vẫn khả quan với doanh thu thuần đạt 1.455 tỷ đồng, tăng 46% so với mức thực hiện năm 2022. Lãi sau thuế đạt 241 tỷ đồng và lãi ròng đạt 227 tỷ đồng, tăng lần lượt 71% và 65% so với năm 2022. Với kết quả này, SAGS đã vượt 14% chỉ tiêu doanh thu (1.280 tỷ đồng) và 18% mục tiêu lợi nhuận (205 tỷ đồng).

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của SAGS đạt gần 1.290 tỷ đồng. Trong đó, chiếm tới gần 57% là tiền và tiền gửi ngân hàng (hơn 730 tỷ đồng). Ngoài ra, công ty còn có hơn 347 tỷ đồng khoản phải thu ngắn hạn, chủ yếu là với các hãng hàng không như Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines...

sags-phai-thu-9100.png
Nguồn BCTC quý IV/2023 của SAGS

Đến cuối quý IV/2023, nợ phải trả của công ty tăng 29,3% so với đầu năm, chủ yếu do tăng khoản phải trả người bán ngắn hạn (53 tỷ đồng), trả người lao động (109 tỷ đồng) và không có khoản nợ vay nào.

Vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm 31/12/2023 tăng 17,4% so với đầu năm lên 1.012 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là gần 336 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối 247 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển 344 tỷ đồng.

sags-von-gop-9444.png
Nguồn BCTC quý IV/2023 của SAGS

Đáng chú ý, năm 2023 cơ cấu cổ đông lớn của SAGS đã có những biến động đáng kể. Theo đó, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vẫn là cổ đông lớn nhất nắm giữ hơn 48% vốn công ty và Vietjet Air vẫn nắm giữ 9,11% vốn. Trong khi đó, Công ty CP Đầu tư Khai thác Cảng và Chứng khoán SSI đã thoái hết vốn tại SAGS và không còn là cổ đông lớn. Thay vào đó, SAGS có thêm sự tham gia của cổ đông ngoại America LLC (sở hữu 11,68%).

Hoàng Hà