Hoạt động ngân hàng

An Giang: Bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng thông suốt trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

ThS.Trần Trọng Triết {Ngày xuất bản}

Hằng năm, dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt của người dân tăng cao. Do đó, đối với công tác thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh An Giang đã chỉ đạo các TCTD thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng thông suốt trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

khach-hang-giao-dich-tai-vietcombank-an-giang..jpg
An Giang: Bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng thông suốt trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Theo đó, NHNN chi nhánh tỉnh yêu cầu các TCTD trên địa bàn thường xuyên theo dõi sát diễn biến thu, chi tiền mặt; chủ động xây dựng kế hoạch, đảm bảo nhu cầu tiền mặt cả về giá trị và cơ cấu các loại mệnh giá tiền, nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán của khách hàng tăng cao trước và trong dịp Tết, đảm bảo hệ thống thanh toán hoạt động liên tục, ổn định, an toàn, thông suốt.

Chú trọng kiểm tra, đảm bảo cung cấp đầy đủ tiền mặt đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt tại các máy ATM, làm tốt nhất các dịch vụ máy ATM. Tuyệt đối an toàn trong hoạt động, không để xảy ra dư luận xấu ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

Mỗi TCTD chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ ATM. Phối hợp với các bên liên quan, hỗ trợ xử lý kịp thời các yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng trong quá trình giao dịch qua ATM, ưu tiên xử lý nhanh chóng đối với các trường hợp máy ATM nuốt thẻ của khách hàng giao dịch, đảm bảo không để ảnh hưởng đến giao dịch của người dân.

Cần kiểm tra hoạt động của các hệ thống thiết bị an toàn kho tiền, nơi giao dịch (hệ thống báo động chống đột nhập, nút ẩn báo động, camera quan sát, hệ thống báo cháy, chữa cháy…) trong mọi điều kiện phải đảm bảo hoạt động tốt hệ thống các thiết bị.

Phân công cụ thể, theo dõi trực canh gác kho tiền, trụ sở; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn tài sản. Rà soát phương án bảo vệ kho tiền, nơi giao dịch; phương án phòng cháy chữa cháy, phương án phòng, chống bão lụt, phương án phòng, chống đột nhập, cướp tấn công,… để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, đạt hiệu quả.

Đáng chú ý, trong những ngày đầu năm mới 2024, NHNN chi nhánh tỉnh còn chỉ đạo các TCTD trên địa bàn kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Chủ động cơ cấu các nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Tiếp tục triển khai quyết liệt, thiết thực, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn hoạt động, tiếp tục tiết giảm chi phí để phấn đấu giảm lãi suất cho vay.

Tăng cường giới thiệu, quảng bá các sản phẩm tín dụng đến người dân, doanh nghiệp; hướng dẫn, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay theo quy định của pháp luật, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ, không để xảy ra tiêu cực trong cung ứng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh.

Các TCTD cần tổ chức triển khai các giải pháp ứng dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tiêu dùng của người dân; xem xét quyết định theo thẩm quyền việc áp dụng giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư trong đánh giá khách hàng vay do Bộ Công an cung cấp, bảo đảm hoạt động cho vay an toàn, hiệu quả.

Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư trong đánh giá khả tín công dân để người dân tiếp cận với nguồn vốn chính thống một cách nhanh chóng, hiệu quả, góp phần an sinh xã hội, giảm tệ nạn tín dụng đen.

Ngoài ra, thực hiện Đề án, kế hoạch của Chính phủ, NHNN và tỉnh An Giang về tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), đến nay, trên địa bàn An Giang có hơn 82% người trên 15 tuổi có tài khoản và sử dụng dịch vụ TTKDTM. Đây là điều kiện thuận lợi để chủ động triển khai các giải pháp thay thế giao dịch rút tiền mặt qua ATM (chi trả tiền mặt tại bàn/quầy lưu động, tuyên truyền hướng dẫn khách hàng thanh toán qua các kênh khác không dùng tiền mặt).

Về các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng trong năm 2024, NHNN chi nhánh tỉnh yêu cầu các TCTD thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

(i) Tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý rủi ro đối với mở, sử dụng tài khoản thanh toán, áp dụng các giải pháp công nghệ đã được Hội sở triển khai để xác thực khách hàng, như: xem xét sử dụng thiết bị chuyên dụng đọc thông tin căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID để đối chiếu, xác minh chính xác khách hàng mở tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thanh toán và bảo mật dữ liệu thông tin khách hàng.

(ii) Đẩy mạnh nâng cao tinh thần trách nhiệm khi tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ TTKDTM, thanh toán trực tuyến đến khách hàng.

(iii) Tăng cường công tác truyền thông, hỗ trợ nâng cao nhận thức khách hàng trước rủi ro an ninh mạng; cảnh báo đến khách hàng những phương thức, thủ đoạn lừa đảo, gian lận của tội phạm không gian mạng; hướng dẫn khách hàng về các kiến thức, kỹ năng sử dụng dịch vụ ngân hàng an toàn, hợp lý và giải đáp kịp thời thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

(iv) Phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro trong thanh toán điện tử, thanh toán thẻ ngân hàng và hoạt động ATM.

ThS.Trần Trọng Triết