Chứng khoán

4 nhiệm vụ trọng tâm hướng tới nâng hạng thị trường chứng khoán vào năm 2025

Đoàn Hằng {Ngày xuất bản}

Trao đổi về thông tin về Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, để đạt được mục tiêu nâng hạng TTCK vào năm 2025 thì năm 2024 Bộ Tài chính và các bộ, ngành khác sẽ phải cùng nhau thực triển khai thực hiện rất nhiều việc. Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng chia sẻ 4 nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai trong năm 2024 để hướng tới nâng hạng TTCK Việt Nam.

thutruongbtcchi1-1706788100454787776429.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phân tích: Chính phủ đã đặt mục tiêu nâng hạng TTCK vào năm 2025 từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Quá trình phát triển của TTCK Việt Nam đã tích lũy được nhiều mặt, đến giai đoạn hiện nay thị trường rất cần có bước phát triển mới.

Cụ thể là việc được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi theo các tiêu chí của các tổ chức xếp hạng TTCK quốc tế. Mục tiêu này Nghị quyết của Chính phủ đã chỉ đạo, Quyết định số 1726/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 cũng đã đưa vào và Bộ Tài chính xác định đó là mục tiêu bao trùm, phấn đấu cùng các bộ, ngành có liên quan để hướng tới đạt mục tiêu này.

Để đạt được mục tiêu này sớm nhất vào năm 2025, ông Nguyễn Đức Chi cho biết, năm 2024 Bộ Tài chính phải làm nhiều việc cùng các bộ, ngành khác triển khai thực hiện. Theo đó, có 4 nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện tốt trong năm 2024, đó là:

Thứ nhất, xử lý vấn đề về yêu cầu ký quỹ trước khi giao dịch của các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay, quy định các nhà đầu tư nước ngoài đều phải thực hiện ký quỹ 100% trước khi giao dịch, đây là rào cản cần giải quyết nếu như muốn nâng hạng thị trường.

"Bộ Tài chính đã phối hợp với các tổ chức xếp hạng TTCK quốc tế, cũng như các thành viên thị trường xem xét, đánh giá và chúng tôi sẽ trình cấp có thẩm quyền một phương án tốt và khả thi để xử lý vấn đề này trong năm 2024 để giải quyết vấn đề ký quỹ trước khi giao dịch theo khuyến nghị của các tổ chức xếp hạng TTCK quốc tế. Đó là vấn đề chúng tôi cho rằng rất quan trọng và cốt yếu của năm 2024", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhận định.

Thứ hai, yêu cầu của các tổ chức xếp hạng TTCK quốc tế là chúng ta phải minh bạch và rất rõ ràng về tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với doanh nghiệp niêm yết giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Ông Nguyễn Đức Chi cho hay: "Vấn đề này chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện và công bố thông tin này một cách rõ ràng và đầy đủ nhất bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh trên các phương tiện của Bộ, của thị trường. Bộ Tài chính sẽ có quy định yêu cầu doanh nghiệp niêm yết cập nhật và công bố thông tin một cách rõ ràng, đồng thời minh bạch với các nhà đầu tư nước ngoài về tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường".

Thứ ba, vấn đề minh bạch thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Việc này Bộ Tài chính sẽ triển khai ngay trong nửa đầu năm 2024, yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết cũng như sắp xếp các bước đi phù hợp nhất để kết thúc năm 2024, các doanh nghiệp niêm yết cơ bản phải công bố thông tin của mình theo quy định trên thị trường bằng hai thứ tiếng.

Thứ tư, Bộ Tài chính sẽ chủ động để đưa hệ thống giao dịch chứng khoán mới vào vận hành trên thị trường và bảo đảm yêu cầu của giao dịch thanh toán lưu ký của thị trường chứng khoán.

"Những công việc tôi vừa nói được thể hiện bằng văn bản pháp lý nhưng cũng được thể hiện thực tế trên thị trường. Các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức xếp hạng nước ngoài sẽ xem xét, đánh giá để nâng hạng thị trường theo tiến độ và mục tiêu của chiến lược phát triển thị trường đã đề ra", ông Nguyễn Đức Chi chia sẻ và cho biết thêm: "Còn một khía cạnh nữa là dù mục tiêu rất quan trọng nhưng trong bất kỳ giải pháp nào Bộ Tài chính cũng phải bảo đảm quản trị được rủi ro, nhất là rủi ro hệ thống và bảo đảm thị trường vận hành ổn định, an toàn và bền vững".

Đoàn Hằng