Kết nối

[Infographic] Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tháng 1/2024

Q.L {Ngày xuất bản}

Tính đến ngày 20/1, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 2,36 tỷ USD, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 1,48 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2023.

134313138.png

Q.L