Tin hội viên

LPBank và EY Consulting Việt Nam ký hợp đồng Tư vấn và triển khai Hệ thống đo lường lợi nhuận đa chiều

Linh Cầm 05/02/2024 15:29

Ngày 5/2, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) và Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN) ký kết Hợp đồng tư vấn và triển khai Hệ thống đo lường lợi nhuận đa chiều (MPA). Đây là một trong những dự án trọng điểm năm 2024 của LPBank trong chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2023-2028.

051417a9b72f1d71443e.jpg
Đại diện 2 đơn vị thực hiện nghi thức ký kết hợp đồng Tư vấn và triển khai Hệ thống đo lường lợi nhuận đa chiều

MPA đang được áp dụng ở nhiều ngân hàng trên thế giới cũng như thị trường Việt Nam, hoạt động theo nguyên tắc: Xây dựng hệ thống tổng hợp, phân tích toàn bộ toàn dữ liệu về kết quả kinh doanh; phân tích chi tiết đến từng khách hàng, sản phẩm, đơn vị kinh doanh.

Nằm trong chiến lược chuyển đổi số, dự án MPA sẽ giúp LPBank hoàn thiện hệ sinh thái quản trị nội bộ, hệ thống báo cáo tài chính và hình thành một khối liên kết chặt chẽ về quản trị dữ liệu ngân hàng.

aaf92e5b8edd24837dcc.jpg
Đại diện 2 đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết

Trong năm 2024 và các năm tiếp theo, với phương châm “tăng trưởng mạnh mẽ, hiệu quả toàn diện”, LPBank không ngừng gia tăng năng lực cạnh tranh bằng cách ứng dụng các chuẩn mực công nghệ mới. Hệ thống MPA khi vận hành sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp Ban lãnh đạo ngân hàng quản trị hiệu quả lợi nhuận, tạo ra giá trị thực sự trong kinh doanh, cung cấp thông tin phân tích lợi nhuận tương ứng để hỗ trợ hiệu quả cho việc thực hiện các quyết định chiến lược của LPBank.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Nam Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc LPBank nhấn mạnh:“Tôi tin tưởng với sự quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của LPBank, kết hợp với sự chuyên nghiệp, uy tín của EY Việt Nam trong việc triển khai dự án này, chúng ta sẽ có được một sản phẩm hoàn hảo - thực sự là một công cụ hữu hiệu sớm giúp cho LPBank nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ”.

Dựa vào uy tín và kinh nghiệm triển khai tại nhiều quốc gia, bà Nguyễn Thùy Dương - Chủ tịch EY Consulting VN khẳng định: “Dự án MPA sẽ cung cấp các thông tin tài chính, quản trị một cách hiệu quả, làm cơ sở đầu vào cho các quyết sách về quản trị và kinh doanh của ngân hàng. Với bề dày kinh nghiệm của EY Consulting Việt Nam trong các dự án tương tự tại thị trường Việt Nam và thị trường quốc tế, cùng ý chí và năng lực quản trị của Ban lãnh đạo LPBank, chúng tôi tin tưởng dự án sẽ được triển khai thành công với chất lượng cao nhất, đảm bảo tiến độ, kịp thời đáp ứng nhu cầu điều hành kinh doanh của ngân hàng”.

Bên cạnh dự án MPA, trong năm 2023, LPBank đã triển khai thành công các dự án chuyển đổi số trong quản trị nội bộ như: RPA (số hóa quy trình nội bộ bằng robot), L-Office (văn phòng làm việc không giấy tờ) và khởi động nhiều dự án quan trọng như dự án thay thế Corebanking sang T24, hệ thống Kondor Treasury Front-to-back… nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

Linh Cầm