Bất động sản

Thành lập các Tổ công tác giải quyết vướng mắc về giao đất, xác định giá đất

Minh Nhật {Ngày xuất bản}

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Quyết định thành lập các Tổ công tác thực hiện Công điện số 1376/CĐ-TTg ngày 17/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

thi-truong-bds.jpeg
Các Tổ công tác sẽ thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản (ảnh minh họa)

Tổ công tác thứ nhất thực hiện nhiệm vụ tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc (tính đến hết tỉnh Thừa Thiên - Huế) do ông Vũ Sỹ Kiên, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, làm Tổ trưởng.

Tổ thứ hai thực hiện nhiệm vụ tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) do ông Nguyễn Đắc Nhẫn, Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai, làm Tổ trưởng.

Tổ thứ ba thực hiện nhiệm vụ tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố thuộc vùng Đông Nam bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long do bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, làm Tổ trưởng.

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất có nhiệm vụ chủ trì, tổng hợp các vướng mắc liên quan đến giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm; xem xét, xử lý ngay các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền của các địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai và Vụ Đất đai chủ trì, tổng hợp giải quyết các vướng mắc trong quản lý đất đai, xem xét, xử lý ngay các vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền của các địa phương theo phân công, gửi Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất để tổng hợp chung.

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong quản lý đất đai của các địa phương theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền của các địa phương theo yêu cầu tại Công điện số 1376/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường để thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra việc giải quyết các thủ tục trong lĩnh vực quản lý đất đai của các địa phương, kịp thời tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý các trường hợp gây khó khăn, gây chậm trễ trong việc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Thời gian hoàn thành trong quý II/2024.

Tổ trưởng các Tổ công tác xây dựng kế hoạch và thời gian tổ chức triển khai cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện tại các địa phương được phân công, thời gian hoàn thành trong quý I/2024, trong đó tập trung tại các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đồng Nai, Long An... theo kế hoạch thực hiện kèm theo.

Minh Nhật