Các Hiệp hội ngành, nghề

Ngành Thuế tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

M.Đ {Ngày xuất bản}

Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định 183/QĐ-TCT về kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024.

giam-thue-vat-1643718253547722374748.jpeg

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, nhất là các luật mới ban hành, các văn bản quy phạm pháp luật mới về thuế đến cán bộ, công chức ngành Thuế, người nộp thuế và cộng đồng xã hội, đáp ứng nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu văn bản quy phạm pháp luật của các đối tượng thi hành và thực thi hiệu quả.

Để kế hoạch được triển khai đồng bộ, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành cần thực hiện phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) đã được áp dụng từ năm 2022, nhưng có nhiều điểm mới để người nộp thuế (NNT) tiếp cận, hiểu và thực hiện đúng quy định. Phổ biến, tuyên truyền văn bản QPPL mới về thuế ban hành trong năm 2023; văn bản QPPL mới về thuế có hiệu lực thi hành từ năm 2024 và các văn bản QPPL được NNT, công chức thuế và cộng đồng xã hội quan tâm.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế các cấp tùy theo điều kiện thực tế để lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả như: đăng tải thông tin trên hệ thống cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan thuế, hệ thống các nền tảng mạng xã hội, qua hộp thư điện tử; phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo giấy, báo điện tử, đài truyền hình, đài phát thanh.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn; tổ chức các buổi đối thoại, tọa đàm (trực tiếp hoặc trực tuyến). Biên soạn, in ấn cấp phát các tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi để giới thiệu, phổ biến văn bản QPPL đến NNT. Hướng dẫn NNT tại bộ phận "một cửa" của cơ quan thuế, trả lời vướng mắc của NNT bằng văn bản, trên cổng/trang thông tin điện tử cơ quan thuế, qua mục hỏi - đáp trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax), qua điện thoại.

Tổng cục Thuế chỉ đạo, cơ quan thuế các cấp thực hiện tuyên truyền pháp luật cho cộng đồng các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc đăng tải trên hệ thống cổng/trang thông tin điện tử cơ quan thuế và trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trong đó chú trọng đến việc tuyên truyền đề xuất chính sách mới có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027; phản ánh các ý kiến đóng góp của người dân và doanh nghiệp trong quá trình soạn thảo văn bản.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế giao Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân và các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế, các cục thuế thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế mới được ban hành liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa.

M.Đ