Doanh nghiệp

Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT) hoàn tất phát hành lô trái phiếu 500 tỷ đồng

Hoàng Hà 02/03/2024 06:35

Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã SBTH2427001, với giá trị 500 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm.

sbt.jpg

Thông tin trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa (mã SBT) công bố đã hoàn tất phát hành 5.000 trái phiếu mã SBTH2427001, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu SBTH2427001 có kỳ hạn 3 năm, phát hành vào ngày 29/1/2024, hoàn tất phát hành ngày 22/2/2024 và sẽ đáo hạn vào ngày 29/1/2027.

Trong bản công bố thông tin, Thành Thành Công – Biên Hòa không nêu chi tiết về tài sản bảo đảm, mục đích phát hành, tổ chức lưu ký, bên mua hay lãi suất của lô trái phiếu.

Tuy nhiên, trong nghị quyết HĐQT công bố trước đó, công ty cho biết, lô trái phiếu trên có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, kỳ tính lãi 6 tháng một lần. Đối với hai kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định là 11%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,5%/năm cộng lãi suất tham chiếu, nhưng không thấp hơn 9,5%.

Lô trái phiếu SBTH2427001 có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền sử dụng công trình xây dựng trên đất và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại số 49, tờ bản đồ số 10, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tại thời điểm phát hành trái phiếu, giá trị của tài sản đảm bảo được định giá là gần 627 tỷ đồng.

Cũng theo nghị quyết trên, mục đích phát hành của lô trái phiếu là để đầu tư mua nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, số tiền 500 tỷ đồng huy động được từ phát hành lô trái phiếu sẽ được dùng để tạm ứng cho Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai trong quý I/2024.

Tổ chức lưu ký của lô trái phiếu là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam; tổ chức chào bán và đại lý phát hành, thanh toán là Công ty CP Chứng khoán Vietcap; đại lý quản lý tài sản bảo đảm là Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Trước đó không lâu, vào ngày 5/12/2023, Thành Thành Công – Biên Hòa cũng đã hoàn tất huy động 5.000 trái phiếu mã SBTB2326002, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được Thành Thành Công - Biên Hòa phát hành vào ngày 30/11/2023 và đáo hạn vào ngày 30/11/2026, có kỳ tính lãi 3 tháng một lần. Lãi suất đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất cố định 10,5%/năm. Đối với 8 kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,5%/năm cộng lãi suất tham chiếu.

Đây là trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán tại Techcombank, không được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với SBT.

Số tiền thu được từ phát hành lô trái phiếu SBTB2326002 dự kiến được dùng góp vốn hợp tác theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Hàng tiêu dùng Biên Hòa. Dự án hợp tác này nhằm mở rộng thị phần nội địa, xuất khẩu các sản phẩm đường, cạnh đường và sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm, đồ uống, nước giải khát, sữa, bánh kẹo.

Ngoài hai lô trái phiếu vừa phát hành, Thành Thành Công - Biên Hòa vẫn còn một lô trái phiếu đang lưu hành mã SBTH2327001 với trị giá 200 tỷ đồng, lãi suất 12%/năm, phát hành ngày 26/6/2023 và đáo hạn vào ngày 26/6/2027.

Hồi tháng 7/2023, Thành Thành Công - Biên Hòa đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã SBTB2124002 trị giá 1.200 tỷ đồng, được phát hành ngày 13/4/2021, đáo hạn ngày 13/4/2024.

Hoàng Hà