Tin Hiệp hội Ngân hàng

Mời viết bài cho ấn phẩm tạp chí đặc biệt kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

{Tên tác giả} 10/03/2024 07:15

Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trân trọng kính mời quý cộng tác viên tham gia viết bài cho ấn phẩm Tạp chí đặc biệt kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

e954aeb16e85c2db9b94.jpg