Doanh nghiệp

Dragon Capital bán 2 triệu cổ phiếu HSG, hạ tỷ lệ sở hữu xuống dưới 12%

Hoàng Hà {Ngày xuất bản}

Sau giao dịch bán 2 triệu cổ phiếu HSG của quỹ tỷ đô VEIL, sở hữu của cả nhóm quỹ Dragon Capital tại Tập đoàn Hoa Sen giảm còn 73,7 triệu cổ phiếu, tương ứng với 11,96% vốn.

hsg.jpg
Ảnh minh họa

Vietnam Enterprise Investment Limited (VEIL) - quỹ tỷ đô do Dragon Capital quản lý - thông báo đã bán 2 triệu cổ phiếu HSG của Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen trong phiên ngày 15/3, hạ sở hữu xuống 17,4 triệu cổ phiếu, tương ứng với 2,8% vốn. Ước tính theo giá đóng cửa của cổ phiếu HSG phiên ngày 15/3 là 22.100 đồng/cổ phiếu, VEIL có thể thu về khoảng 44 tỷ đồng.

Sau giao dịch, tổng sở hữu cả nhóm Dragon Capital hiện tại giảm còn 73,7 triệu cổ phiếu, tương ứng với 11,96% vốn (tính đến ngày 19/3 - ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu của cả nhóm quỹ ngoại).

VEIL hiện là thành viên sở hữu số lượng cổ phiếu HSG lớn thứ hai trong nhóm Dragon Capital, sau Amersham Industries Limited (nắm giữ hơn 22,1 triệu cổ phiếu HSG, tương đương gần 3,6% vốn Hoa Sen). Hồi cuối tháng 1/2024, Amersham Industries Limited đã mua vào 2,5 triệu cổ phiếu HSG, nâng tỷ lệ sở hữu lên như hiện tại.

Cùng chiều bán ra, ông Trần Ngọc Chu, Phó Chủ tịch HĐQT Thường trực - điều hành Tập đoàn Hoa Sen cũng đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu HSG trong thời gian từ ngày 7/3 - 5/4/2024 nhằm mục đích thu xếp tài chính cá nhân. Nếu giao dịch thành công, ông Chu sẽ hạ sở hữu tại Hoa Sen từ 1,87 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,29% vốn) xuống 281.147 cổ phiếu (tỷ lệ 0,046% vốn).

Lãnh đạo Hoa Sen và cổ đông lớn bán ra trong bối cảnh cổ phiếu HSG gần như đi ngang kể từ đầu năm, nhưng đã hồi phục đáng kể so với cuối tháng 10/2023. Tính theo giá đóng cửa phiên ngày 21/3 ở mức 22.700 đồng/cổ phiếu, mã cổ phiếu ngành thép này đã tăng 33,5% trong vòng gần 5 tháng qua.

Về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 vừa diễn ra, cổ đông của Hoa Sen đã chốt hai kịch bản kinh doanh niên độ tài chính 2023 - 2024 (từ ngày 1/10/2023 đến ngày 30/9/2024) tăng trưởng mạnh so với niên độ trước.

Cụ thể, ở kịch bản thứ nhất, Hoa Sen dự kiến sản lượng tiêu thụ đạt 1.625 nghìn tấn, tăng 13,3% so với cùng kỳ, doanh thu ước tính 34.000 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 400 tỷ đồng, tăng 12,33 lần so với thực hiện trong niên độ 2022-2023.

Ở kịch bản thứ hai, tập đoàn kỳ vọng tổng sản lượng tiêu thụ đạt 1.730 nghìn tấn, tăng 20,7% so với cùng kỳ, doanh thu dự kiến đạt 36.000 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 500 tỷ đồng, tăng 15,67 lần so với thực hiện trong niên độ 2022 - 2023.

Quý I của niên độ tài chính 2023-2024, Hoa Sen ghi nhận doanh thu thuần hơn 9.000 tỷ đồng và lãi ròng hơn 103 tỷ đồng, khả quan hơn tình cảnh lỗ nặng của cùng kỳ, hoàn thành 26,5% kế hoạch doanh thu và 25,8% mục tiêu lợi nhuận theo kịch bản thứ nhất.

Để hoàn thành kế hoạch niên độ 2023 - 2024, lãnh đạo Hoa Sen cho biết sẽ tập trung vào 4 nhóm giải pháp: sản xuất - cung ứng, kinh doanh, kiểm soát chi phí và quản lý - nhân sự. Trong đó, tập đoàn sẽ cân đối cơ cấu các khoản vay hợp lý để tối ưu hóa chi phí lãi vay và giảm thiểu rủi ro biến động tỷ giá, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu để cân đối nhu cầu ngoại tệ cho hoạt động nhập khẩu nguyên liệu.

Đồng thời, ĐHĐCĐ của Hoa Sen đã thông qua chủ trương tái cấu trúc, chuyên môn hoá mảng sản xuất kinh doanh ống thép, chuyển đổi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ thành Công ty CP Ống Thép Hoa Sen do HSG sở hữu 99% vốn điều lệ. Công ty CP Ống Thép Hoa Sen sẽ tiếp nhận toàn bộ hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ống thép, thời gian và lộ trình triển khai dự kiến từ 1 đến 5 năm.

Sau khi Công ty CP Ống Thép Hoa Sen hoàn tất việc tiếp nhận mảng sản xuất kinh doanh ống thép và đi vào hoạt động ổn định, có lợi nhuận, HĐQT sẽ tiếp tục xây dựng, trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án IPO và niêm yết cổ phiếu của Công ty CP Ống Thép Hoa Sen trên thị trường chứng khoán.

Đối với mảng kinh doanh phân phối vật liệu xây dựng - nội thất, Hoa Sen đã chuẩn bị phương án và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để thành lập Công ty CP Hoa Sen Home và chuyển giao toàn bộ Hệ thống Hoa Sen Home cho Công ty CP Hoa Sen Home vào một thời điểm phù hợp.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ của Hoa Sen đã chốt phương án chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2022 - 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ dự kiến 5%, nguồn chi từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/9/2023 theo báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 2022 - 2023 đã kiểm toán.

Hoàng Hà