Các Hiệp hội ngành, nghề

Đại hội Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA) lần thứ nhất

H.N 25/03/2024 16:55

Ngày 25/3, Đại hội Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA) lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2024-2029) đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Tham dự Đại hội có hơn 200 đại biểu là hội viên chính thức và khách mời từ các tổ chức trong nước và quốc tế.

img_20240325_165032.jpg
Quang cảnh đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Quy chế hoạt động Liên chi hội, Quy chế Quản lý Tài chính Liên chi hội, Báo cáo Phương hướng – nhiệm vụ - giải pháp nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu Ban Chấp hành Liên chi hội gồm 51 ủy viên do TS. Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài làm Chủ tịch.

Các đại biểu cũng đã thảo luận và nhất trí thông qua Kế hoạch công tác nhiệm kỳ 1 và Chương trình nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Liên chi hội.

Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA) được thành lập theo Nghị quyết số 68/NQ-BCH ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam.

VIPFA là tổ chức cơ sở thuộc Hiệp Hội Tư vấn tài chính Việt Nam (VFCA), tập hợp và đại diện cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh tế tài chính khu công nghiệp, thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam.

Mục đích hoạt động của Liên chi hội nhằm kết nối các tổ chức, cá nhân liên quan đến kinh tế tài chính khu công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam; Định hướng huy động vốn đầu tư, kinh doanh trong khu công nghiệp một cách chuyên nghiệp, có chuẩn mực, đạo đức phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam; Là tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp và các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan đến khu công nghiệp; Là đầu mối tin cậy của các nhà đầu tư, các đối tác nhằm kết nối cung – cầu về đầu tư, tài chính cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân hoạt động trong khu công nghiệp; Thực hiện các hoạt động nhằm hỗ trợ thị trường và các hội viên Liên chi hội phát triển hoạt động đầu tư, kinh doanh một cách hiệu quả; Đại diện cho cộng đồng các doanh nghiệp khu công nghiệp tham mưu cho các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách và giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, thuế, hải quan của các doanh nghiệp khu công nghiệp ở Việt Nam; Tham mưu cho Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội cũng như các hoạt động khác liên quan đến tài chính khu công nghiệp.

Liên chi hội có quan hệ hợp tác với các cơ quan có liên quan đến tài chính khu công nghiệp; có quan hệ hợp tác và hữu nghị với các tổ chức: tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong khu công nghiệp, các tổ chức nghề nghiệp có liên quan trên thế giới và khu vực dựa trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi, tuân thủ Quy chế hoạt động của Liên chi hội, Điều lệ Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam, luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Liên chi hội có vai trò trung gian tích cực góp phần thỏa mãn nhu cầu bảo vệ quyền, lợi ích của các doanh nghiệp hội viên, cụ thể:

Là cầu nối giữa Nhà nước với các doanh nghiệp hội viên. Cập nhật cung cấp thông tin về các cơ chế chính sách và pháp luật liên quan đến hoạt động của khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp tới các doanh nghiệp hội viên. Tổng hợp, phản ánh, kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề các vướng mắc của các doanh nghiệp liên quan đến chính sách, cơ chế quản lý, vận hành các khu công nghiệp, khu kinh tế; tạo dựng mối liên kết bền vững giữa các doanh nghiệp khu công nghiệp, khu kinh tế với các cơ quan quản lý ở Trung ương và địa phương.

Là Diễn đàn của các doanh nghiệp khu công nghiệp để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tham gia góp ý các chính sách và đề xuất giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Là cầu nối giữa các tổ chức tài chính, tín dụng, quỹ đầu tư trong và ngoài nước với các doanh nghiệp hội viên trong việc hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đầu tư sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp.

Là tổ chức kết nối và hỗ trợ xúc tiến đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Là Trung gian hòa giải tranh chấp giữa các hội viên theo quy định của pháp luật.

img_20240325_165023.jpg
TS. Phan Hữu Thắng, Chủ tịch Liên chi hội phát biểu

TS. Phan Hữu Thắng, Chủ tịch Liên chi hội cho biết, sứ mệnh của VIPFA là: Khơi dậy và phát huy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng vươn lên của các doanh nghiệp hội viên, hướng tới phát triển một hệ thống khu công nghiệp sinh thái, xanh và bền vững.

“Để hoàn thành được sứ mệnh to lớn đó, VIPFA phấn đấu trở thành một tổ chức xã hội - nghề nghiệp chuyên nghiệp, đổi mới, sáng tạo, có vai trò tích cực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần đưa Việt Nam sớm trở thành một nước công nghiệp phát triển trong khu vực”, ông Phan Hữu Thắng khẳng định.

Để đảm bảo quyền lợi của hội viên và duy trì sự phát triển của mình, trong nhiệm kỳ I Liên chi hội tập trung triển khai thực hiện 4 nhiệm vụ lớn là: Kiện toàn tổ chức Liên chi hội theo hướng chuyên nghiệp, đổi mới và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển Liên chi hội trong bối cảnh mới…; Phấn đấu tới năm 2029 đạt số lượng tối thiểu 300 hội viên. Tỷ lệ tăng trưởng hội viên hàng năm đạt từ 20 đến 30%...; Phát triển các quan hệ hợp tác, liên kết với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế cũng như với các địa phương trong cả nước; Chú trọng tổ chức các hoạt động tạo nguồn thu để duy trì sự phát triển của Liên chi hội.

Tính đến hết năm 2023 trên cả nước đã có 417 khu công nghiệp được thành lập; 293 khu công nghiệp và khu chế xuất đã đi vào hoạt động thu hút đầu tư với tổng diện tích đất tự nhiên 89.171 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 63.116 ha.

Hiện đã có các doanh nghiệp của 65 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào các khu công nghiệp Việt Nam, trong đó 10 đối tác đầu tư lớn nhất (chiếm 91% tổng vốn FDI vào các khu công nghiệp) là: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc, Hà Lan, BritishVirgin Island, Samoa, Malaysia.

Theo quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2021, đến năm 2030 diện tích đất phát triển các khu công nghiệp sẽ đạt khoảng 210.930 ha. Như vậy, từ nay đến năm 2030 sẽ có thêm khoảng 120.000 ha khu công nghiệp, trong đó diện tích đất công nghiệp cho thuê khoảng 80.000 - 85.000 ha.

Liên chi hội Tài chính khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA) thuộc Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam sẽ là một nhân tố quan trọng đồng hành cũng các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý trong việc tìm kiếm các giải pháp huy động nguồn lực nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn sự phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế của Việt Nam theo đúng định hướng tăng trưởng xanh và bền vững.

H.N