Tin tức

Tình hình kinh tế – xã hội quý I/2024

T.H {Ngày xuất bản}

Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý I các năm 2020-2023. Lãi suất huy động và lãi suất cho vay duy trì xu hướng giảm, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg

T.H