Tin Hiệp hội Ngân hàng

Cuộc thi ảnh "Nét đẹp Banker": Nhiều hạng mục giải thưởng hấp dẫn

Anh Kiệt 31/03/2024 18:03

Ngày mai 1/4/2024, chính thức mở cổng nhận bài Cuộc thi ảnh "Nét đẹp Banker". Tiếp nối những Cuộc thi trước đó, cuộc thi này cũng sẽ có nhiều hạng mục giải thưởng hấp dẫn.

netdepbanker-1-.jpg

Theo dõi thông tin cuộc thi tại:

Cổng thông tin nội bộ VNBA 30 năm: https://vnba.com.vn/

Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ: https://thitruongtaichinhtiente.vn

Website Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam: https://vnba.org.vn

Kênh Tiktok cuộc thi: https://www.tiktok.com/@vnba30

Các kênh truyền thông của UB Group - Hội viên VNBA đồng thời là đơn vị đồng hành tham gia tổ chức

Anh Kiệt