Doanh nghiệp

Masan Group lên kế hoạch lãi tối đa 4.000 tỷ đồng, phát hành thêm hàng trăm triệu cổ phiếu

Hoàng Hà {Ngày xuất bản}

Năm 2024, Masan đặt mục tiêu doanh thu trong khoảng 84.000 - 90.000 tỷ đồng, tăng từ 7,3 - 15% so với thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế dự kiến từ 2.250 - 4.020 tỷ đồng, tăng 31% - 115% so với năm 2023.

msn.jpg

Công ty CP Tập đoàn Masan (mã MSN) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 dự kiến diễn ra vào ngày 25/4 tới đây.

Theo đó, năm 2024 Masan lên kế hoạch đạt doanh thu trong khoảng 84.000 - 90.000 tỷ đồng, tăng từ 7,3 - 15% so với thực hiện năm 2023. Lợi nhuận sau thuế dự kiến từ 2.250 - 4.020 tỷ đồng, tăng 31% - 115% so với kết quả thực hiện năm 2023.

Trước đó, năm 2023, Masan ghi nhận doanh thu đạt 78.252 tỷ đồng, tăng gần 3% so với năm 2022. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1.870 tỷ đồng, giảm hơn 60%. Với kết quả đạt được, công ty dự kiến không chia cổ tức năm 2023. Đồng thời, công ty không trình kế hoạch chia cổ tức năm 2024.

Cũng tại đại hội tới, HĐQT Masan dự kiến sẽ trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với số lượng tối đa 0,5% số cổ phần lưu hành giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cán bộ nhân viên trong năm 2024 hoặc 4 tháng đầu năm 2025. Với hơn 1,43 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Masan có thể phát hành tối đa hơn 7,15 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động.

Về kế hoạch huy động vốn, Masan dự kiến phát hành thêm tối đa 10% số cổ phiếu đang lưu hành cho mục đích chào bán cho cổ đông chiến lược với giá không thấp hơn giá trị sổ sách. Thời gian dự kiến trong năm 2024 hoặc trước thềm họp ĐHĐCĐ năm 2025.

Công ty đang cân nhắc 2 phương án: Một là chào bán cổ phần phổ thông riêng lẻ; hoặc chào bán cổ phần ưu đãi cổ tức.

Với cả hai phương án, công ty dự kiến sẽ chào bán một lần hoặc nhiều lần. Cổ phần được chào bán cho không quá 99 nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, với phương án bán cổ phần ưu đãi cổ tức, nhà đầu tư sẽ nhận 0% trong 6 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành. Từ năm thứ 7, cổ tức cố định là 10%/năm. Ngoài phần cố định, cổ phần ưu đãi vẫn nhận thêm cổ tức bằng với cổ phần phổ thông (nếu có).

Cũng liên quan đến việc phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức, mới đây, Masan cho biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi từ Masan. Hồ sơ này liên quan đến khoản đầu tư 250 triệu USD vào Masan của Bain Capital - một công ty đầu tư tư nhân với tài sản được quản lý khoảng 180 tỷ USD. Đây là bước cuối cùng theo quy định để hai bên hoàn tất giao dịch.

Bain Capital và Masan đã xác nhận bằng văn bản rằng, ngày 22/4/2024 sẽ là ngày hoàn tất giao dịch. Các điều khoản giao dịch vẫn giữ nguyên như thỏa thuận ban đầu vào tháng 10/2023.

Theo thỏa thuận hồi tháng 10/2023, giao dịch đầu tư của Bain Capital vào Masan là khoản đầu tư vốn cổ phần dưới hình thức cổ phần ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi (“Convertible Dividend Preference Share” hoặc “CDPS”) được phát hành với giá 85.000 đồng/cổ phần và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với tỷ lệ 1:1.

Mức cổ tức cố định của mỗi CDPS là 0% trong vòng 5 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành. Kể từ sau năm thứ 6 trở đi, mức cổ tức cố định của mỗi CDPS lên đến 10%/năm. Ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ chia cổ tức cố định cụ thể và thời điểm thanh toán.

Vào năm thứ 10 kể từ ngày phát hành, các CDPS đang lưu hành sẽ bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Masan Group.

Đây là giao dịch vốn đầu tư cổ phần, không có cơ cấu phòng vệ giá hoặc vay cổ phiếu MSN dẫn đến việc bán cổ phiếu MSN ra thị trường vào ngày phát hành. Cấu trúc của khoản đầu tư được thiết kế nhằm đảm bảo các lợi ích của cổ đông hiện hữu của MSN. Bain Capital hoàn toàn phù hợp và có chung tầm nhìn với cổ đông hiện tại của MSN.

Hoàng Hà