Hoạt động ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh nhận Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân Thành phố

Nguyễn Đức Lệnh 06/04/2024 16:59

Tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (NHNNTP.HCM) đã được nhận Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân Thành phố về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

hoi-nghi-tong-ket-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc.jpg

Phần thưởng quý báu này là sự ghi nhận, đánh giá cao của Chính quyền địa phương đối với một đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoạt động tại địa phương, thực hiện nhiệm vụ chức năng của Ngân hàng Nhà nước Trung ương trên địa bàn. Vì vậy, đây là niềm vinh dự và tự hào đối với tập thể cán bộ nhân viên của NHNNTPHCM, sự ghi nhận và biểu dương đó sẽ trở thành động lực to lớn để Chi nhánh tiếp tục hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ địa phương của NHTW giao cho trong năm 2024. Cụ thể:

1. Động lực để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chung của ngành trên địa bàn, với 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là: giữ ổn định thị trường tiền tệ, hoạt động ngân hàng và hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội thành phố. Theo đó những kết quả ấn tượng về tăng trưởng kinh tế thành phố trong quý 1/2024, với tốc độ tăng GRDP đạt 6,54%, cao nhất trong 5 năm qua hội tụ bởi nhiều yếu tố, trong đó có sự phối hợp và đóng góp của ngành ngân hàng, với vai trò đáp ứng vốn, dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế và luôn là nguồn vốn chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế thành phố, với tỷ lệ dư nợ so với GRDP luôn chiếm khoảng 200% trong nhiều năm qua.

Với ý nghĩa đó, ngành ngân hàng thành phố sẽ tiếp tục phát huy và thực hiện tốt nhiệm vụ này trong quý II và những quý tiếp theo để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố năm 2024.

2. Động lực mới để tiếp tục tổ chức và thực hiện tốt hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn. Trong đó, không ngừng đổi mới phương thức tổ chức thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để mang lại hiệu quả cao nhất, với nội hàm giải ngân gói tín dụng hỗ trợ 509.684 tỷ đồng; làm tốt công tác đối thoại và truyền thông chính sách; công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, gắn liền với việc thực hiện chính sách tiền tệ tín dụng của NHNN trung ương, nhất là chính sách lãi suất; chính sách cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ và các gói tín dụng ưu đãi (gói 30 nghìn tỷ đồng cho vay lâm sản, thủy sản; gói 125 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội và các chương trình tín dụng ưu đãi khác…). Trong đó phối hợp với Sở Công thương, các sở ngành liên quan và UBND các Quận, huyện để tổ chức chương trình hiệu quả, cũng như thực hiện các chương trình tín dụng: cho vay bình ổn thị trường; cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; cho vay KCX- KCN; Cho vay kích cầu đầu tư…nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ trên địa bàn tăng trưởng.

3. Động lực mới để sáng tạo và trách nhiệm trong việc tiếp tục góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn, với nội hàm triển khai và thực hiện tốt cơ chế chính sách về tiền tệ tín dụng trên địa bàn; công khai minh bạch trong cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng; nâng cao chất lượng dịch vụ và cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành năm 2023 (với số tổng số điểm đạt khá trong 5 sở, ngành dọc trên địa bàn). Trong đó tiếp tục làm tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp; cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công, đặc biệt cung ứng dịch vụ ngân hàng hiệu quả, vừa bảo đảm an toàn, chặt chẽ vừa tạo điều kiện rút ngắn thời gian xử lý và chi phí giao dịch cho doanh nghiệp;

4. Động lực mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ địa phương, trong đó phối hợp và làm tốt nhiệm vụ chủ đề năm về chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm 6 chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số của ngành ngân hàng để tạo hiệu ứng lan tỏa và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ đề năm. Trong đó tiếp tục mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn; phối hợp với các sở ngành, UBND Quận, huyện để thực hiện mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt lĩnh vực công: y tế, giáo dục; dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội không bằng tiền mặt; tiếp tục thực hiện tốt đề án chuyển đổi số và chiến lược phát triển ngành trên địa bàn, làm động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững cũng như làm cơ sở để thực hiện tốt đề án phát triển thành phố trở thành trung tâm tài chính quốc tế trong trung dài hạn và xây dựng thành phố thông minh theo chương trình phát triển kinh tế xã hội thành phố.

Với những ý nghĩa đó, phần thưởng và sự ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo, của chính quyền Thành phố về kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 là niềm vinh dự và sự tự hào đối với NHNNTP và sẽ trở thành động lực và hành động cụ thể của ngành ngân hàng nói chung và NHNNTPHCM nói riêng để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành trên địa bàn năm 2024, với tinh thần thi đua yêu nước và khát vọng phát triển của mỗi cán bộ nhân viên ngành ngân hàng Thành phố.

Nguyễn Đức Lệnh