Tin hội viên

BIC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Mạnh Hải {Ngày xuất bản}

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội có sự tham dự của các cổ đông đại diện cho 101.118.752 cổ phần, chiếm 86,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

bieu-quyet-thong-qua-cac-noi-dung-cua-dai-hoi.jpg
BIC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Năm 2023, nền kinh tế Việt Nam chịu sự ảnh hưởng của suy thoái kinh tế trên toàn cầu và tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn: lãi suất liên tục giảm vào cuối năm 2023, ở mức thấp nhất trong 20 năm qua; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; sức tiêu thụ của thị trường ô tô giảm mạnh.

Bên cạnh đó, những sự thay đổi của Luật, Nghị định, Thông tư hay những dư luận xã hội chưa thực sự tích cực về thị trường bảo hiểm… đã ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm.

Tuy nhiên, BIC vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng gắn với hiệu quả hoạt động, nỗ lực triển khai các giải pháp kinh doanh hiệu quả, sáng tạo, hướng tới sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu ở Top đầu ngành bảo hiểm phi nhân thọ, đồng thời tiếp tục duy trì vị thế Top 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về tỷ suất sinh lời.

Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ BIC năm 2023 đạt 4.774 tỷ đồng, tăng trưởng 26,5% so với năm 2022, hoàn thành 104,1% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.602 tỷ đồng, tăng trưởng 27,9% so với năm trước, cao hơn gần gấp 10 lần mức tăng trưởng chung toàn thị trường, giúp BIC vươn lên vị trí thứ 6 thị trường về thị phần doanh thu phí bảo hiểm gốc.

Năm 2023, BIC tiếp tục ghi nhận lợi nhuận cao từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 574 tỷ đồng, hoàn thành 119,6% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận riêng trước thuế đạt 558 tỷ đồng. Đại hội thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 ở mức 15%, cao hơn 2% so với năm trước.

Bên cạnh những kết quả kinh doanh tốt, trong năm 2023, BIC cũng đạt được nhiều kết quả tích cực ở các mặt hoạt động khác như: được A.M. Best xếp hạng năng lực tài chính ở mức aaa.VN cao nhất tại Việt Nam; được vinh danh với nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín như: Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam, Top 50 công ty tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, Top 10 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Năm 2024, BIC sẽ tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng quy mô doanh thu phí bảo hiểm, phấn đấu lọt vào Top 5 nhà bảo hiểm phi nhân thọ có thị phần lớn nhất vào năm 2025, đồng thời đảm bảo và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông thống nhất các mục tiêu của BIC trong năm 2024 như sau: Tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng công ty mẹ đạt gần 5.600 tỷ đồng, tăng trưởng 16,7%; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt trên 600 tỷ đồng, tăng trưởng 4,5% so với năm 2023.

Nhằm kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát BIC, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã bầu Bà Vũ Kim Chi là thành viên Hội đồng Quản trị mới thay thế cho Bà Phạm Thị Vân Khánh, bầu bà Nguyễn Bích Thảo là thành viên Ban Kiểm soát mới thay thế cho Ông Đỗ Việt Dũng. Đồng thời để đáp ứng các quy định của Pháp luật, Đại hội tiếp tục bầu Ông Nguyễn Huy Tựa và Ông Đặng Thế Vinh là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của BIC cho nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội đã thảo luận và thông qua toàn bộ các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông, đồng thời thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của cổ đông và trả lời thấu đáo trên tinh thần cầu thị và minh bạch đối với các vấn đề mà cổ đông có ý kiến.

Mạnh Hải