Hoạt động ngân hàng

VietinBank: Lãi suất huy động cao nhất là 4,8%/năm

P.V {Ngày xuất bản}

Biểu lãi suất đầu tháng 4/2024 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Công Thương Việt Nam (VietinBank) cho thấy, lãi suất tiền gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ dao động từ 1,7 - 4,8%/năm, giảm thêm 0,1 - 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước.

untitled-1(1).jpg

Cụ thể như sau, mức lãi suất tiết kiệm dành cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 1 đến dưới 3 tháng ở mức 1,7%/năm, giảm 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước. Cùng mức giảm trên, lãi suất tiền gửi được áp dụng cho các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng hạ xuống mức 2%/năm.

Cùng với đó, lãi suất tiền gửi áp dụng cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng đang được VietinBank ấn định ở mức 3%/năm. Đối với các kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng, khách hàng gửi tiền sẽ được hưởng cùng mức lãi suất tiết kiệm là 4,7%/năm, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước.

Qua so sánh, các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên đang được VietinBank huy động mức lãi suất là 4,8%/năm, cao nhất trong các kỳ hạn.

Bên cạnh đó, các khoản tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng hiện đang được duy trì mức lãi suất huy động lần lượt là 0,1%/năm và 0,2%/năm.

Tương tự khách hàng cá nhân, lãi suất tiền gửi ngân hàng VietinBank dành cho khách hàng tổ chức cũng được duy trì ổn định trong tháng này. Theo đó, khung lãi suất hiện đang dao động trong khoảng 1,6 - 4,2%/năm, kỳ hạn từ 1 tháng đến trên 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Chi tiết như sau, mức lãi suất 1,6%/năm đang được áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng. Bên cạnh đó, khi gửi tiền tại các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, khách hàng tổ chức sẽ nhận được mức lãi suất tiết kiệm 1,9%/năm.

Các khoản tiền gửi từ 6 tháng đến dưới 12 tháng đang được VietinBank huy động mức lãi suất là 2,9%/năm. Cùng với đó, mức lãi suất cao nhất 4,2%/năm hiện đang được niêm yết cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trở lên.

Ngoài ra, khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiền tại các kỳ hạn dưới 1 tháng và không kỳ hạn sẽ được hưởng mức lãi suất tiết kiệm không đổi là 0,2%/năm.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm thấp cũng được ghi nhận ở các NHTM có vốn nhà nước như Vietcombank và BIDV.

Ví như tại Vietcombank, biểu lãi suất ghi nhận mức giảm 0,1% từ các kỳ hạn từ 12 tháng trở xuống, qua đó lãi suất kỳ hạn 6 và 9 tháng cùng niêm yết ở mức 2,9%/năm, kỳ hạn 12 tháng niêm yết ở mức 4,6%/năm. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm (lãi suất huy động cao nhất) tại Vietcombank đang là 4,7%/năm cho các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Hay tại BIDV, biểu lãi suất cũng ghi nhận mức điều chỉnh giảm từ 0,1 – 0,3% tại các kỳ hạn được khảo sát, cụ thể: kỳ hạn 6 và 9 tháng cùng giảm 0,2% xuống còn 3,0%/năm, kỳ hạn 12 tháng giảm 0,1% xuống còn 4,7%/năm; kỳ hạn 24 tháng giảm 0,3% xuống còn 4,7%/năm. Lãi suất 4,7%/năm cũng là mức lãi suất huy động cao nhất đang được BIDV áp dụng.

P.V