Vấn đề - Nhận định

Mặt bằng lãi suất duy trì ở mức thấp, dự báo tăng trưởng tín dụng đạt 13,6% trong năm 2024

Ngô Hải 09/04/2024 09:28

Dự báo mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay trong quý II/2024 và năm 2024 tiếp tục ở mức thấp. Dư nợ tín dụng toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng bình quân 3,8% trong quý II/2024 và tăng 13,6% trong năm 2024.

giao-dich-60-.jpg
Lãi suất huy động và lãi suất cho vay dự báo duy trì ở mức thấp

Đây là một trong những điểm nhấn trong Kết quả Điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) quý II/2024 vừa được Vụ Dự báo, Thống kê (Ngân hàng Nhà nước) công bố.

Kết quả điều tra cho thấy, tỷ lệ TCTD nhận định nhu cầu vay vốn của khách hàng trong quý I/2024 là “cải thiện” đạt mức thấp hơn so với nhận định và kỳ vọng tại kỳ điều tra trước.

Tại thời điểm cuối quý I/2024, nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp tiếp tục được các TCTD nhận định ở mức cao hơn nhu cầu vay vốn của khách hàng cá nhân và TCTD khác. Nhu cầu gửi tiền, sử dụng dịch vụ thanh toán và thẻ được nhận định tiếp tục “cải thiện” ở mức thấp trong quý I/2024 so với quý trước nhưng vẫn cao hơn nhu cầu vay vốn trong cùng kỳ.

Tuy nhiên, các TCTD dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng có thể “cải thiện” tốt hơn trong quý II/2024 và trong cả năm 2024 do kỳ vọng nền kinh tế có diễn biến tích cực, ngành sản xuất, xuất khẩu dần phục hồi, trong đó nhu cầu vay vốn được kỳ vọng “cải thiện” nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Theo nhận định của các TCTD, thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong quý I/2024 tiếp tục duy trì trạng thái “tốt”, cải thiện tích cực hơn dự kiến. Các TCTD dự báo tình hình thanh khoản sẽ vẫn tiếp tục dồi dào và cải thiện trong qúy II/2024 và cả năm 2024 so với năm 2023.

Về lãi suất, các TCTD dự báo mặt bằng lãi suất huy động – lãi suất cho vay trong quý II/2024 và năm 2024 tiếp tục ở mức thấp và thay đổi không đáng kể so với kỳ trước.

Huy động vốn toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng bình quân 3,5% trong quý II/2024 và tăng 9,9% trong năm 2024, thấp hơn mức kỳ vọng 12% ghi nhận tại kỳ điều tra trước.

Về tăng trưởng tín dụng, các TCTD kỳ vọng dư nợ tín dụng toàn hệ thống sẽ tăng bình quân 3,8% trong quý II/2024 và tăng 13,6% trong năm 2024, giảm 0,6 điểm % so với mức dự báo 14,2% tại kỳ điều tra trước.

Về nợ xấu, các TCTD kỳ vọng sẽ giảm trong quý II/2024, dù rằng tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng chưa đạt được xu hướng “giảm nhẹ” như kỳ vọng tại thời điểm cuối năm 2023 và trong quý I/2024 tiếp tục có biểu hiện “tăng nhẹ” nhưng xu hướng này được nhận định thu hẹp đáng kể so với quý IV/2023.

Để tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế và doanh nghiệp, trong quý I/2024, các TCTD tiếp tục điều chỉnh giảm giá bình quân các sản phẩm, dịch vụ đúng như dự kiến ở kỳ điều tra trước, đồng thời dự kiến “giảm nhẹ” giá bình quân sản phẩm, dịch vụ trong quý II/2024 và cả năm 2024 (trái với kỳ vọng về xu hướng “tăng nhẹ” trong năm 2024 ghi nhận ở kỳ điều tra trước), trong đó, các TCTD dự kiến tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất biên hơn so với phí dịch vụ. Giá bình quân sản phẩm, dịch vụ tài chính chỉ được dự báo tăng nhẹ trở lại trong năm 2025.

Kết quả điều tra cho thấy, mặt bằng rủi ro (MBRR) tổng thể của các nhóm khách hàng (KH) được các TCTD tiếp tục tăng trong quý I/2024 và được dự báo tiếp tục tăng trong Quý II/2024 nhưng với xu hướng tăng chậm lại. Tại kỳ điều tra này, các TCTD dự báo MBRR tiếp tục “tăng” trong năm 2024 (trái với kỳ vọng về MBRR “giảm” tại kỳ điều tra trước) nhưng xu hướng tăng chậm lại so với năm 2023. Dự báo về mức độ rủi ro trong năm 2025 so với năm 2024, các TCTD kỳ vọng xu hướng “giảm nhẹ” rủi ro với tỷ lệ 32,1% TCTD kỳ vọng “giảm”; 48,1% TCTD quan ngại rủi ro “tăng”; 19,8% TCTD dự báo “ổn định”.

Theo kết quả điều tra, tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý I/2024 chưa được như nhận định và kỳ vọng của các TCTD tại kỳ điều tra trước. Các TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn trong quý II/2024 nhưng vẫn thận trọng khi kỳ vọng cho cả năm 2024 với 70,9-72,7% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý II/2024 và cả năm 2024. Các TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế có thể phục hồi từ quý II/2024 với 57,3% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng so với quý I/2024, 30,9% TCTD kỳ vọng “không đổi” và 11,8% TCTD lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm.

“Trong năm 2024, 86,2% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2023, bên cạnh đó, vẫn có 10,1% TCTD lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2024 và 3,7% ước tính lợi nhuận không thay đổi”, kết quả điều tra cho biết.

Tại kỳ điều tra này, các TCTD đánh giá các nhân tố nội tại tiếp tục có cải thiện so với quý trước, và dự kiến tiếp tục cải thiện trong cả năm 2024, chủ yếu là do nhân tố “chính sách lãi suất, tín dụng, tỷ giá của đơn vị” với 73,6% TCTD đánh giá là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng tích cực tới tình hình kinh doanh của đơn vị trong quý I/2024 và dự kiến cho cả năm 2024 (tương tự kết quả điều tra của các quý năm 2023). 5,6% TCTD lo ngại tổng thể các nhân tố nội tại làm “suy giảm” tình hình kinh doanh của đơn vị trong năm 2024, chủ yếu là do nhân tố “năng lực tài chính của đơn vị” cùng với “chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của đơn vị”.

Các TCTD đánh giá “chính sách tín dụng, lãi suất và tỷ giá của NHNN” tiếp tục là nhân tố khách quan quan trọng nhất giúp “cải thiện” tình hình kinh doanh của TCTD trong quý IV/2024 và kỳ vọng cho cả năm 2024, sau đó đến “điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” và “cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của đơn vị”. Bên cạnh đó, “sự cạnh tranh từ các TCTD khác” tiếp tục được đánh giá là nhân tố quan trọng nhất tác động tiêu cực làm “suy giảm” tình hình kinh doanh của TCTD trong quý I/2024 và dự kiến cả năm 2024.

Về tình hình lao động, việc làm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, các TCTD đánh giá tiếp tục có sự cải thiện trong quý I/2024 nhưng tốc độ chậm lại. Do đó, các TCTD kỳ vọng tình hình lao động sẽ diễn biến tích cực hơn trong quý II/2024 và cả năm 2024.

Ngô Hải