Thị trường

Số lượng trái phiếu chậm trả gốc/lãi sẽ tiếp tục thu hẹp trong năm 2024

Mai Hương {Ngày xuất bản}

VIS Rating đánh giá xu hướng giảm về số lượng trái phiếu chậm trả gốc/lãi sẽ tiếp tục trong năm 2024 nhờ vào triển vọng tín nhiệm được cải thiện.

Theo thống kê từ VIS Rating, trong tháng 3/2024, chỉ có một trái phiếu chậm trả phát sinh mới với giá trị 97 tỷ đồng thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm. Trái phiếu này được phát hành từ năm 2021 với giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng và được đảm bảo bằng một số sản phẩm bất động sản thuộc dự án của Sunshine Homes. Trước đó, tổ chức phát hành (TCPH) này vẫn thanh toán lãi đúng hạn và có từng mua lại trước hạn 90% dư nợ gốc vào tháng 10/2023.

screenshot-2024-04-08-213657.png

Tổng lượng trái phiếu chậm trả phát sinh mới là 7,7 nghìn tỷ đồng trong quý I/2024, thấp hơn so với quý I/2023 và quý IV/2023. VIS Rating kỳ vọng xu hướng giảm về số lượng trái phiếu chậm trả gốc/lãi sẽ tiếp tục trong năm 2024 nhờ vào triển vọng tín nhiệm được cải thiện.

screenshot-2024-04-08-213707.png

Tỷ lệ trái phiếu chậm trả toàn thị trường cuối tháng 3/2024 ở mức 15%, không thay đổi so với tháng 2/2024. Hơn một nửa lượng trái phiếu chậm trả gốc/lãi đến từ nhóm ngành Bất động sản, với tỷ lệ chậm trả gốc lãi của ngành này là 30,7%.

screenshot-2024-04-08-213906.png

Trong khi đó, về tình hình tái cấu trúc nợ, có 3 TCPH thanh toán tiền gốc của trái phiếu chậm trả cho trái chủ với tổng giá trị là 2,2 nghìn tỷ đồng trong tháng 3. Trong số đó, CTCP Hưng Thịnh Investment đã mua lại trước hạn toàn bộ tiền gốc trái phiếu trị giá 2 nghìn tỷ đồng sau khi không trả lãi đúng hạn vào tháng 1/2024. Hai TCPH chậm trả gốc/lãi còn lại thuộc nhóm ngành Bất động sản là Sông Hồng Hoàng Gia và Bất động sản S-Homes đã trả nợ một phần gốc và sẽ trả phần còn lại theo từng đợt.

Tỷ lệ thu hồi đối với trái phiếu chậm trả toàn thị trường do đó tăng lên 13% tính đến cuối tháng 3/2024 so với mức 12% cuối tháng trước đó.

Trong tháng 4/2024, có 31 mã trái phiếu đáo hạn có giá trị 23,5 nghìn tỷ đồng sẽ đáo hạn trong đó 60% thuộc nhóm ngành Ngân hàng. Trong số trái phiếu đáo hạn, trái phiếu do CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn phát hành tổng mệnh giá 500 tỷ đồng đã chậm thanh toán lãi trong năm 2023. Trái phiếu này được đảm bảo bằng tài sản của Hải Giang Merry Land, dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn được mua lại từ Vinpearl vào năm 2018.

Ước tính khoảng 10% giá trị trái phiếu đáo hạn trị giá 3 nghìn tỷ đồng có rủi ro cao chậm trả gốc/lãi. Những trái phiếu này được phát hành bởi các TCPH có biên lợi nhuận EBITDA ở mức thấp trong 3 năm gần đây (<10%) và có nguồn tiền mặt để trả nợ đến hạn thấp (<0,5 lần). Trong số đó, CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam đã nhiều lần chậm trả lãi trái phiếu trong năm 2023.xtagstartz/p>

Mai Hương