Doanh nghiệp

Nam Long lên kế hoạch doanh thu tăng gấp đôi, bàn giao loạt dự án trọng điểm trong năm 2024

Hoàng Hà {Ngày xuất bản}

Năm 2024, Nam Long đặt mục tiêu doanh thu đạt 6.657 tỷ đồng, gấp đôi thực hiện năm 2023 và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ước tính đạt 506 tỷ đồng, tăng 5% so với năm ngoái.

nlg.png

Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã NLG) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 với nhiều nội dung liên quan đến kế hoạch kinh doanh, phương án chia cổ tức năm 2024...

Theo đó, năm nay, Nam Long lên kế hoạch đạt doanh thu 6.657 tỷ đồng, gấp 2,1 lần thực hiện năm 2023. Doanh thu chủ yếu đến từ việc ghi nhận từ bàn giao tại các dự án trọng điểm bao gồm: Akari City, Nam Long Cần Thơ, EhomeS Cần Thơ, EhomeS MR1, Izumi, Southgate; cung cấp dịch vụ quản lý dự án và bán hàng cho các công ty liên doanh, liên kết và bán các tài sản thương mại tại các dự án. Công ty ước tính doanh số pre sales sẽ đạt khoảng 9.554 tỷ đồng.

Dù đạt mục tiêu doanh thu tăng mạnh nhưng Nam Long chỉ kỳ vọng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ tăng 5% so với năm 2023, ước đạt 506 tỷ đồng.

Trong năm 2024, ban lãnh đạo Nam Long đánh giá thị trường bất động sản vẫn sẽ đối mặt với thách thức lệch pha cung cầu tại các phân khúc bất động sản khác nhau. Bên cạnh đó, niềm tin của nhà đầu tư vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đồng thời hàng tồn kho vẫn lớn. Về tài chính, rủi ro và khủng hoảng nợ vẫn tiềm ẩn trong khi pháp lý dự án còn chậm.

Mặt khác, lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng, cơ hội sẽ đến từ nhu cầu nhà ở thực cao, tức bất động sản phân khúc vừa túi tiền và nhà ở xã hội sẽ được quan tâm nhiều hơn trong năm 2024. Ngoài ra, mặt bằng lãi suất cho vay giảm, cùng với các luật mới được ban hành (như Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Đất đai…); cộng thêm Chính phủ kiến tạo, tháo gỡ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững sẽ là những yếu tố hỗ trợ thị trường.

Với nhận định như vậy, ban lãnh đạo Nam Long định hướng trong năm 2024 sẽ tập trung phát triển dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền phù hợp với nhu cầu của thị trường (phát triển đất, sản phẩm…); đẩy mạnh triển khai các chính sách về hỗ trợ khách hàng, chính sách corporate sale, chính sách cho nhà đầu tư. Đồng thời, tập trung xử lý hàng tồn kho, nợ quá hạn, tình trạng khách hàng thanh lý hợp đồng; thúc đẩy pre-sales; tạo doanh thu lợi nhuận qua nhiều quảng kinh doanh khác ngoài doanh thu từ bất động sản nhà ở (bán vốn, phân khu dự án, bất động sản thương mại…).

Về tài chính, năm nay Nam Long sẽ cân đối cấu trúc vốn, kiểm soát và cân đối dòng tiền, tập trung cho các công tác ưu tiên và công tác tiền phát triển dự án; quản lý các khoản vay chuyên nghiệp và chủ động có những giải pháp đảm bảo an toàn; đa dạng hóa nguồn vốn, xây dựng cấu trúc tiếp cận nguồn vốn tốt của khu vực.

Về pháp lý, năm 2024, Nam Long sẽ tập trung mở khoá pháp lý các dự án trọng điểm gồm Izumi, Paragon, VCD Giai đoạn 2.

phan phoi loi nhuan.PNG
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Nam Long

Cũng tại đại hội tới, HĐQT Nam Long dự kiến sẽ trình cổ đông phương án trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ chi trả 5% bằng tiền mặt. Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ cao hơn 30% so với kế hoạch 2024, tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt sẽ tăng lên theo tỷ lệ phù hợp và tối đa 10% trên mệnh giá. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 sẽ được quyết định vào ĐHĐCĐ 2025 dựa trên kết quả kinh doanh 2024 đã được kiểm toán. Tùy vào tình hình kinh doanh, cổ tức 2024 sẽ được tạm ứng 50% vào tháng 12/2024 hoặc thời điểm khác và được thanh toán phần còn lại sau ĐHĐCĐ năm 2025.

Hoàng Hà