Doanh nghiệp

Vingroup chuẩn bị phát hành 8.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Tú Anh {Ngày xuất bản}

Vingroup thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ, dự kiến thực hiện từ tháng 4/2024 đến tháng 6/2024, số tiền thu về 8.000 tỷ đồng sẽ dùng để cơ cấu các khoản nợ của Vingroup.

vingroup_new.png

HĐQT của Tập đoàn Vingroup (mã VIC) vừa thông qua phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 8.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác định nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Vingroup.

Trái phiếu sẽ chia thành 4 đợt phát hành, dự kiến thực hiện từ tháng 4/2024 - tháng 6/2024, kỳ hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày phát hành. Số tiền thu về từ đợt phát hành sẽ dùng để cơ cấu các khoản nợ của Vingroup.

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, tổng nợ vay tài chính của Vingroup ở mức 213.253 tỷ đồng, tăng gần 53.000 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu của tập đoàn này ở mức 91.457 tỷ đồng.

Vingroup đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 đạt 200.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 4.500 tỷ đồng. Trước đó, năm 2023, doanh thu thuần của Vingroup đạt 161.428 tỷ đồng, lãi sau thuế 2.056 tỷ đồng. Như vậy, năm 2024 doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng lần lượt tăng 23,8% và 119%.

Kế hoạch hoạt động VinFast, đặt mục tiêu đẩy mạnh sản lượng xe bàn giao và tập trung tối ưu chi phí thông qua các sáng kiến về thiết kế, mua hàng và sản xuất.

Năm 2024, VinFast tiếp tục mở rộng kênh phân phối, tận dụng mạng lưới địa phương và kiến thức chuyên môn của các đại lý với mục tiêu đạt khoảng 400 điểm bán hàng trên toàn cầu vào cuối năm 2024. Cũng trong năm 2024, VinFast sẽ bàn giao mẫu mới tại thị trường Mỹ và xuất khẩu xe đến châu Âu, bắt đầu phân phối tại Indonesia.

Lĩnh vực bất động sản nhà ở, để chuẩn bị cho một chu kỳ mới của thị trường, Vinhomes kiện toàn kênh phân phối và đẩy mạnh mô hình O2O. Năm 2024, Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu 120.000 tỷ đồng, mức kỷ lục doanh thu nếu đạt được và lợi nhuận sau thuế 35.000 tỷ đồng. Như vậy, so với năm 2023, doanh thu tăng 16% và lợi nhuận tăng 4,5%.

Trong lĩnh vực nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí, năm 2024, Vinpearl đặt mục tiêu tiếp tục duy trì nhận diện thương hiệu số 1 về vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Năm 2024, Ban lãnh đạo Vingroup đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhằm củng cố 3 trụ cột chính: Công nghệ - công nghiệp, thương mại dịch vụ, thiện nguyện xã hội. Tập đoàn duy trì mô hình P&L tại các công ty con, nhấn mạnh yêu cầu về hiệu quả và minh bạch và tiếp tục thúc đẩy triển khai nguyên tắc “6 Hoá” nhằm xây dựng bộ máy quản trị tinh gọn, đa năng và linh hoạt.

Tú Anh