Doanh nghiệp

Các quỹ mở VinaCapital đạt lợi nhuận vượt chỉ số tham chiếu trong quý I/2024

Thanh Hải {Ngày xuất bản}

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (VinaCapital) thông báo các quỹ mở do Công ty quản lý ghi nhận kết quả hoạt động vượt trội so với chỉ số tham chiếu trong quý I/2024 và 3 năm gần nhất.

vinacapital-1560135702856866528770.jpg

Lợi nhuận các quỹ mở VinaCapital

Trong quý I/2024, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường VinaCapital (VINACAPITAL-VESAF) đạt lợi nhuận 14,4%, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VEOF) đạt lợi nhuận 16,4%, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Kinh tế Hiện đại VinaCapital (VINACAPITAL-VMEEF) đạt lợi nhuận 18,1%. Cả 3 quỹ cổ phiếu này đều vượt trội chỉ số tham chiếu VN-Index có mức tăng 13,7%.

Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ sáng VinaCapital (VINACAPITAL-VIBF) đạt lợi nhuận 15,5%, vượt trội so với chỉ số tham chiếu là 7,5%. Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VFF) đạt lợi nhuận 1,8%, vượt trội so với chỉ số tham chiếu là 1,2%.

Tính đến ngày 31/3/2024, lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất của VINACAPITAL-VESAF dẫn đầu khi đạt 17,8%/năm, theo sau là VINACAPITAL-VEOF với mức lợi nhuận 15,2%/năm. Cả 2 quỹ cổ phiếu đều đạt hiệu suất vượt xa chỉ số tham chiếu VN-Index, tiếp tục giữ vị trí #1 và #2 toàn thị trường quỹ mở về lợi nhuận.

Quỹ cân bằng VINACAPITAL-VIBF ghi nhận mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 10,7%/năm, vượt trội so với chỉ số tham chiếu là 4,0%/năm. Quỹ trái phiếu VINACAPITAL-VFF cũng đạt mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 8,0%/năm, trong khi chỉ số tham chiếu đạt 5,6%/năm.

Hiệu suất đầu tư vượt trội trong dài hạn và đạt thứ hạng cao trên thị trường của các quỹ mở VinaCapital là thành quả của đội ngũ chuyên gia đầu tư VinaCapital đầy kinh nghiệm với khả năng đánh giá, lựa chọn và phân bổ danh mục hiệu quả, tuân thủ chặt chẽ quy trình đầu tư dựa trên những phân tích chuyên sâu và sự am hiểu các thị trường vốn tại Việt Nam.

Tổng tài sản của 5 quỹ mở VinaCapital hiện đạt 4.680 tỷ đồng, tăng 51,3% so với cùng kỳ, trong đó: VINACAPITAL-VESAF: 1.879 tỷ đồng, VINACAPITAL-VEOF: 865 tỷ đồng, VINACAPITAL-VMEEF: 203 tỷ đồng, VINACAPITAL-VIBF: 485 tỷ đồng, VINACAPITAL-VFF: 1.250 tỷ đồng. Các quỹ đã thu hút hơn 55.000 nhà đầu tư tính đến ngày 31/3/2024.

Phân bổ danh mục các quỹ mở VinaCapital

Quỹ VINACAPITAL-VESAF chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của những công ty có vốn hóa vừa và nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng tốt với lợi thế cạnh tranh nhờ chiến lược kinh doanh và phân khúc thị trường riêng biệt.

Tính đến ngày 31/3/2024, tài sản của quỹ được đầu tư vào cổ phiếu thuộc ngành tài chính (21,3%), công nghệ (14,5%), vật liệu (14,2%), công nghiệp (13,5%), tiêu dùng không thiết yếu (8,4%), tiêu dùng thiết yếu (8,2%), năng lượng (7,1%), bất động sản (4,0%), và tiện ích (1,4%), bao gồm các mã cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất là FPT, MBB và STB. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập (ngày 24/4/2017) đến ngày 31/3/2024 là 16,9%/năm, gần gấp đôi chỉ số tham chiếu trong cùng giai đoạn này (8,9%/năm).

Quỹ VINACAPITAL-VEOF chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của những công ty đầu ngành có vốn hóa lớn, có lợi thế cạnh tranh khác biệt và tiềm năng tăng trưởng tốt nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn tăng trưởng của VN-Index cho nhà đầu tư dài hạn. Tính đến ngày 31/3/2024, tài sản của quỹ được phân bổ vào các ngành tài chính (33,0%), công nghiệp (18,4%), công nghệ (11,3%), vật liệu (9,2%), tiêu dùng không thiết yếu (7,3%), bất động sản (4,7%), năng lượng (2,9%), tiêu dùng thiết yếu (2,4%), y tế (2,3%) và tiện ích (2,2%), bao gồm các mã cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất là FPT, MBB và VCB. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập (ngày 1/7/2014) đến ngày 31/3/2024 là 11,6%/năm, so với lợi nhuận tham chiếu là 8,5%/năm trong cùng giai đoạn này.

Quỹ VINACAPITAL-VMEEF đầu tư vào các cổ phiếu có triển vọng tốt về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong dài hạn, gắn liền với các động lực phát triển kinh tế hiện đại của Việt Nam như xu hướng đô thị hóa, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và nền kinh tế số, nhằm mang lại lợi nhuận cao hơn tăng trưởng của VN-Index cho nhà đầu tư.

Tính đến ngày 31/3/2024, tài sản của quỹ được phân bổ vào các ngành tài chính (38,6%), dịch vụ viễn thông (15,6%), công nghiệp (10,3%), công nghệ (9,0%), tiêu dùng không thiết yếu (6,3%), y tế (4,7%), vật liệu (3,5%), năng lượng (2,5%), tiêu dùng thiết yếu (1,9%), và bất động sản (1,5%), bao gồm các mã cổ phiếu có tỷ trọng cao nhất là FOX, ACB và FPT. Lợi nhuận của quỹ từ khi thành lập (ngày 4/5/2023) đến ngày 31/3/2024 là 32,9%, so với lợi nhuận tham chiếu là 21,9% trong cùng giai đoạn này.

Quỹ VINACAPITAL-VIBF là quỹ mở cân bằng, chủ yếu đầu tư vào trái phiếu, giấy tờ có giá có chất lượng tín dụng cao và cổ phiếu niêm yết của các công ty có nền tảng vững mạnh và triển vọng lợi nhuận bền vững. Tài sản của VINACAPITAL-VIBF được phân bổ 50% vào cổ phiếu và 50% vào tài sản có thu nhập cố định theo chiến lược đầu tư của quỹ.

Quỹ cân bằng giúp nhà đầu tư hưởng lợi từ các cổ phiếu tăng trưởng tốt, đồng thời giảm thiểu rủi ro biến động thị trường nhờ đa dạng hóa danh mục vào các loại tài sản có thu nhập cố định. Tính đến 31/03/2024, quỹ chủ yếu đầu tư vào các ngành bất động sản, tài chính, và vật liệu. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập (ngày 1/7/2019) đến ngày 31/3/2024 là 11,5%/năm, so với lợi nhuận tham chiếu trong cùng giai đoạn này là 5,8%/năm.

Quỹ VINACAPITAL-VFF là quỹ mở chuyên đầu tư vào tài sản có thu nhập cố định, bao gồm trái phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, ban lãnh đạo nhiều kinh nghiệm và có tầm nhìn dài hạn; giấy tờ có giá và các công cụ đầu tư có thu nhập cố định. Tính đến ngày 31/3/2024, tài sản của quỹ được đầu tư vào các lĩnh vực tiêu dùng thiết yếu, bất động sản, và tài chính. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ từ khi thành lập (ngày 1/4/2013) đến ngày 31/3/2024 là 7,7%/năm, so với mức lợi nhuận tham chiếu trong cùng giai đoạn này là 4,4%/năm.

Thanh Hải