Thị trường

VinaCapital cập nhật tình hình kết quả lợi nhuận các quỹ mở thành viên

Ngọc Diệp 13/04/2024 09:06

Nhìn chung, các quỹ thuộc VinaCapital đều công bố kết quả đầu tư cao hơn mức tăng trưởng của chỉ số VNIndex.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital (“VinaCapital”) thông báo các quỹ mở do Công ty quản lý ghi nhận kết quả hoạt động vượt trội so với chỉ số tham chiếu trong quý I/2024 và 3 năm gần nhất. Các quỹ mở VinaCapital này bao gồm:

- Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường VinaCapital (VINACAPITAL-VESAF)
- Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VEOF)
- Quỹ đầu tư Cổ phiếu Kinh tế Hiện đại VinaCapital (VINACAPITAL-VMEEF)
- Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ sáng VinaCapital (VINACAPITAL-VIBF)
- Quỹ đầu tư Trái phiếu Bảo thịnh VinaCapital (VINACAPITAL-VFF).

Trong quý I/2024, quỹ VINACAPITAL-VESAF đạt lợi nhuận 14,4%, quỹ VINACAPITAL-VEOF đạt lợi nhuận 16,4%, và quỹ VINACAPITAL-VMEEF đạt lợi nhuận 18,1%. Cả 3 quỹ cổ phiếu này đều vượt trội chỉ số tham chiếu VN-Index có mức tăng 13,7%. Quỹ cân bằng VINACAPITAL-VIBF đạt lợi nhuận 15,5%, vượt trội so với chỉ số tham chiếu là 7,5%.

Quỹ trái phiếu VINACAPITAL-VFF đạt lợi nhuận 1,8%, vượt trội so với chỉ số tham chiếu là 1,2%.

1304vinacapital.jpg

Tính đến ngày 31/3/2024, lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất của VINACAPITAL-VESAF dẫn đầu khi đạt 17,8%/năm, theo sau là VINACAPITAL-VEOF với mức lợi nhuận 15,2%/năm.

Quỹ cân bằng VINACAPITAL-VIBF ghi nhận mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 10,7%/năm, vượt trội so với chỉ số tham chiếu là 4,0%/năm. Quỹ trái phiếu VINACAPITAL-VFF cũng đạt mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 8,0%/năm, trong khi chỉ số tham chiếu đạt 5,6%/năm.

Tổng tài sản của 5 quỹ mở VinaCapital hiện đạt 4.680 tỷ đồng, tăng 51,3% so với cùng kỳ. Trong đó, VINACAPITAL-VESAF: 1.879 tỷ đồng, VINACAPITAL-VEOF: 865 tỷ đồng, VINACAPITAL-VMEEF: 203 tỷ đồng, VINACAPITAL-VIBF: 485 tỷ đồng, và VINACAPITAL-VFF: 1.250 tỷ đồng. Các quỹ đã thu hút hơn 55.000 nhà đầu tư tính đến ngày 31/3/2024.

Ngọc Diệp