Chứng khoán

Quản trị tốt công ty, quản lý rủi ro hiệu quả - tiền đề phát triển bền vững của thị trường chứng khoán

Q.L {Ngày xuất bản}

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC), ngày 15/4/2024, UBCKNN phối hợp với Đại sứ quán Úc và ASIC tổ chức Hội thảo đào tạo trực tuyến về quản trị công ty và quản lý rủi ro hiệu quả.

Tại Hội thảo, ông Vũ Chí Dũng – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, UBCKNN cho biết, khi các tổ chức niêm yết và các nhà đầu tư đều tuân thủ các nguyên tắc quản trị tốt và các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả sẽ tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán góp phần vào tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi.

dsc09644.jpg
Quang cảnh hội thảo

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa ASIC-UBCKNN, hai bên đã xây dựng và thống nhất Kế hoạch hoạt động nâng cao năng lực trong năm 2024, bao gồm 4 chương trình hội thảo trực tuyến kết hợp trực tiếp, tập trung vào các chủ đề: quản trị công ty và quản lý rủi ro; Bảo vệ khách hàng và bảo vệ nhà đầu tư với nội dung trọng tâm vào tăng cường minh bạch tài chính, thông cáo báo chí; Tài chính bền vững và trí tuệ nhân tạo – AI.

Trao đổi tại Hội thảo, bà Arabella Bennett, Bí thư thứ hai, Ban kinh tế – Đại sứ quán Úc, đại diện Bộ Ngoại giao và thương mại Úc (DFAT) đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan quản lý chứng khoán của Việt Nam đã thực hiện trong tiến trình nâng hạng TTCK Việt Nam từ thị trường cận biên lên TTCK mới nổi.

Bà Arabella Bennett mong rằng những nội dung trao đổi tại Hội thảo sẽ là những thông tin hữu ích, cũng là cơ hội để hai bên có thể cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm thực tế cho việc quản lý thị trường chứng khoán.

Các diễn giả đến từ ASIC đã chia sẻ thông tin về khung quản lý rủi ro doanh nghiệp, theo đó, ASIC có Văn phòng Rủi ro Tổng thể (CRO) là cơ quan giám sát việc quản lý rủi ro doanh nghiệp, khả năng phục hồi kinh doanh, an ninh bảo vệ và quản lý tuân thủ của toàn bộ ASIC, bao gồm cả việc điều phối các hoạt động liêm chính của Uỷ ban Liêm chính giám sát.

Khung quản lý rủi ro doanh nghiệp của ASIC, bao gồm 7 yếu tố: (1) Chính sách quản lý rủi ro - RMP; (2) Tuyên bố khẩu vị rủi ro – RAS; (3) Phương pháp rủi ro và bộ công cụ; (4) Vai trò và trách nhiệm; (5) Hệ thống và dữ liệu; (6) Đào tạo và văn hoá; (7) Kiểm soát và đảm bảo.

Thực hiện giám sát việc quản lý rủi ro, ASIC áp dụng theo mô hình ba tuyến (Ủy ban và giám sát quản lý – Ban kiểm toán – Giám sát độc lập). Trong đó, để đảm bảo ASIC tuân thủ các yêu cầu, hướng dẫn và quy định pháp lý, đồng thời đảm bảo nhân viên của ASIC hiểu rõ nghĩa vụ của mình thì nhân viên thuộc ASIC có trách nhiệm tham gia các chương trình đào tạo bắt buộc – là một thành phần quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro tổ chức tại ASIC.

Bên cạnh đó, đối với vấn đề quản trị công ty, các diễn giả đã giới thiệu một số nội dung chính liên quan đến vấn đề cưỡng chế thực thi bổn phận và trách nhiệm của thành viên hội đồng quản trị, quy định giải quyết các xung đột lợi ích và giao dịch liên quan đến thành viên hội đồng quản trị.

Ngoài ra, các diễn giả của ASIC cũng đã phân tích một số trường hợp sai phạm của công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Úc (AXS) và việc xử lý nghiêm minh nhằm thiết lập và nâng cao tiêu chuẩn đối với các thành viên Ban giám đốc và hội đồng quản trị, đặc biệt là các tiêu chuẩn liên quan đến rủi ro.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã được nghe đại diện của UBCKNN chia sẻ thông tin quản trị công ty tại Việt Nam và trực tiếp trao đổi với các diễn giả của ASIC.

Q.L