Doanh nghiệp

Công ty phát triển các dự án bất động sản của Tập đoàn Đất Xanh báo lãi sau thuế năm 2023 cao đột biến

Hoàng Hà {Ngày xuất bản}

Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An báo lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 378 tỷ đồng, gấp 5,5 lần so với năm 2022. Trong khi dư nợ giảm khoảng 1.425 tỷ đồng xuống còn 12.940 tỷ đồng.

gem-sky-world-1695.jpg
Bất động sản Hà An là chủ đầu tư của dự án Gem Sky World (Đồng Nai)

Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An - công ty thành viên do Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) nắm giữ 99,99% cổ phần - vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 378 tỷ đồng, gấp 5,5 lần so với con số lãi sau thuế gần 69 tỷ đồng của năm 2022.

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Bất động sản Hà An ở mức 9.954 tỷ đồng, tăng gần 4% so với cuối năm 2022.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu cải thiện từ mức 0,0007 lần của năm 2022 lên 0,037 lần trong năm vừa qua.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2023 của công ty giảm từ mức 1,5 lần vào cuối năm 2022 xuống 1,3 lần vào cuối năm 2023, tương ứng nợ giảm khoảng 1.425 tỷ đồng (gần 10%) xuống còn 12.940 tỷ đồng.

Với dư nợ giảm, tổng tài sản của Bất động sản Hà An đến cuối năm 2023 là 22.894 tỷ đồng, giảm 1.046 tỷ đồng, tương ứng tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2022.

bds ha an.PNG
Nguồn: HNX

Về dư nợ trái phiếu, hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp trên vốn chủ sở hữu của Bất động sản Hà An đến cuối năm 2023 đã giảm về mức 0,12 lần từ mức gần 0,16 lần của cùng kỳ. Như vậy, tại thời điểm ngày 31/12/2023, dư nợ trái phiếu của công ty còn 1.195 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.

Trong năm 2023, Bất động sản Hà An đã chi khoảng 43 tỷ đồng để trả lãi cho hai lô trái phiếu mã HAACH2226001 và HAACB2124001. Hồi tháng 3/2024, Bất động sản Hà An đã tất toán lô trái phiếu HAACB2124001 với giá trị 500 tỷ đồng. Còn lại lô trái phiếu HAACH2226001 trị giá 210 tỷ đồng đến tháng 7/2026 mới đáo hạn. Lô trái phiếu này được phát hành vào tháng 7/2022, có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 11%/năm.

Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An được thành lập ngày 23/2/2018 với ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản. Đây là công ty thành viên của Tập đoàn Đất Xanh, do Đất Xanh nắm giữ 99,99% vốn điều lệ.

Từ năm 2019, Bất động sản Hà An là công ty thành viên chịu trách nhiệm chính trong hoạt động kinh doanh phát triển các dự án bất động sản của Tập đoàn Đất Xanh. Từ sau khi Tập đoàn Đất Xanh tái cơ cấu, Bất động sản Hà An đã nhận chuyển nhượng cổ phần tại 4 công ty con là chủ đầu tư dự án chung cư Phúc Gia Hưng Apartment, dự án Saigonres Riverside, dự án Opal Tower và dự án chung cư Thăng Long.

Bất động sản Hà An còn được biết đến là chủ đầu tư của nhiều dự án như Gem Sky World (Đồng Nai), Opal Boulevard, Opal Skyline (Bình Dương), DatxanhHomes Riverside (dự án Gem Riverside đổi tên) và Opal Luxury (đều ở TP. Hồ Chí Minh).

Hoàng Hà