Tin Hiệp hội Ngân hàng

Kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ VII Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

P.V {Ngày xuất bản}

Chiều ngày 17/4, Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã tổ chức kỳ họp lần thứ 5, nhiệm kỳ VII. Ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội, Chủ tịch HĐTV Agribank chủ trì kỳ họp.

Đây là kỳ họp thường niên nhằm thống nhất về phương hướng hoạt động năm 2024. Đồng thời, Hội đồng Hiệp hội cũng nghe báo cáo tiến độ triển khai chương trình Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội.

toan-canh.jpg
Toàn cảnh kỳ họp

Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và Chương trình hoạt động năm 2024, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, với ý chí quyết tâm cao, tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác; đồng thời nỗ lực, xử lý kịp thời những công việc phát sinh, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một cách toàn diện, góp phần tích cực vào thành công chung của toàn ngành Ngân hàng.

Trong năm qua, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã hết sức tích cực, trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng.

Cụ thể, Hiệp hội đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các bộ, ban, ngành góp ý kiến đối với 13 dự thảo Luật, 4 dự thảo Nghị định, 15 dự thảo Thông tư và 9 văn bản khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Đây là các dự thảo văn bản vô cùng quan trọng điều chỉnh các hoạt động của tổ chức tín dụng (TCTD).

Các văn bản góp ý nổi bật trong năm 2023 như: Luật Giao dịch điện tử (đã được ban hành); Luật Các TCTD (đã được ban hành); dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi); dự thảo Nghị định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Thông tư về Phòng, chống rửa tiền; thi hành án; các quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài…

Với tinh thần trách nhiệm cao, nội dung góp ý phù hợp, rất nhiều ý kiến của Hiệp hội đã được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao, ghi nhận và đã được tiếp thu, chỉnh sửa; trong đó, một số cơ quan tiếp thu chỉnh sửa ngay tại cuộc họp.

Bên cạnh đó, VNBA cũng đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa các tổ chức hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên.

ong-pham-duc-an.jpg
Ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội, Chủ tịch HĐTV Agribank phát biểu tại kỳ họp

Trong năm 2023, do tác động của kinh tế thế giới và trong nước, hoạt động của các TCTD hội viên hết sức khó khăn. Trước tình hình đó, Hiệp hội Ngân hàng đã kịp thời có hơn 30 văn bản, báo cáo, kiến nghị đối với Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành về tình hình hoạt động và những vướng mắc, bất cập của các tổ chức hội viên, những vấn đề “nóng” mà xã hội quan tâm tác động đến hoạt động ngân hàng và đề xuất các chính sách, giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho các TCTD hoạt động an toàn, hiệu quả.

Cũng trong năm 2023, Hiệp hội đã tổ chức thành công 40 diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thực hiện tốt vai trò là thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh hoạt động của 2 ủy ban chuyên môn (Ủy ban Chính sách và Ủy ban Công nghệ) và các tổ chức trực thuộc (CLB Pháp chế, Chi hội thẻ, CLB AMC, CLB VietFintech và CLB Tài chính tiêu dùng) trong việc phối hợp đề xuất cơ chế, chính sách của ngành Ngân hàng và hỗ trợ giải quyết một số vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên sâu.

Về công tác truyền thông, VNBA tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông góp phần đắc lực vào công tác truyền thông chung của ngành Ngân hàng. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ (bản giấy và bản online) và Trang thông tin của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có nhiều thay đổi cả về nội dung và hình thức, đáp ứng được nhu cầu của các tổ chức hội viên và độc giả.

Về công tác đào tạo, nắm bắt và triển khai các chương trình đào tạo sát với nhu cầu đào tạo thực tế của các TCTD. Trong năm qua, Hiệp hội đã tổ chức thành công 38 chương trình đào tạo/hội thảo/tập huấn (tăng 108% so với năm 2022), với tổng số lượt người tham dự là 12.289 người (tăng 141% so với năm 2022).

Về công tác hợp tác quốc tế, tiếp tục hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm về các hoạt động của Hiệp hội Ngân hàng ASEAN, kết nối hỗ trợ các tổ chức hội viên đăng ký tham dự các chương trình, hội thảo, tọa đàm theo các chương trình, kế hoạch đề ra. Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế, hiệp hội ngân hàng các nước trong và ngoài khu vực nhằm mở rộng khả năng tìm kiếm cơ hội hợp tác...

Ngoài ra, công tác quản trị nội bộ và công tác tài chính kế toán đã được hoàn thành tốt. Các nhiệm vụ trường xuyên, theo kế hoạch, đột xuất phát sinh khác được kịp thời giải quyết, duy trì mọi hoạt động thông suốt, linh hoạt thích ứng với điều kiện thực tế.

tong-thu-ky.jpg
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại kỳ họp

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng và Nghị quyết của Hiệp hội Ngân hàng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, Hiệp hội sẽ nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2024.

Báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch tổ chức các sự kiện Kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng cho biết, các công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm về cơ bản đã hoàn thiện. Đặc biệt, chuỗi các cuộc thi bên lề sự kiện đang bước vào giai đoạn nước rút. Sau khi phát động và triển khai, các cuộc thi đã nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức hội viên, mang lại hiệu ứng lan toả sâu rộng trong toàn ngành.

Tại kỳ họp, các thành viên Hội đồng Hiệp hội cũng lắng nghe các báo cáo: Kết quả tài chính năm 2023 và kế hoạch thu chi năm 2024 của Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng; Kết quả thẩm định số liệu quyết toán tài chính năm 2023 và dự toán tài chính năm 2024 của cơ quan Thường trực... Các thành viên Hội đồng Hiệp hội đã nhất trí thông qua các báo cáo được trình bày tại Hội nghị.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Phạm Đức Ấn đánh giá cao các hoạt động Hiệp hội đã thực hiện được trong năm 2023, đặc biệt, các ý kiến tham gia góp ý cơ chế chính sách, hoàn thiện hành lang pháp lý rất chất lượng, cụ thể, mang tính khách quan. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa các tổ chức hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, chất lượng công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức hội viên tiếp tục được nâng cao.

Về công tác triển khai sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Phạm Đức Ấn đề nghị Cơ quan Thường trực Hiệp hội tiếp tục chủ động sắp xếp, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các công tác chuẩn bị để lễ kỷ niệm diễn ra thành công tốt đẹp.

Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và Chương trình hoạt động năm 2024 được cung cấp tại Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm được Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam hướng đến trong năm 2024:

Thứ nhất, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, tham gia góp ý cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Thứ hai, thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa các tổ chức hội viên với cơ quan quản lý nhà nước, nắm bắt phản ánh khó khăn, vướng mắc của các tổ chức hội viên trong quá trình hoạt động kiến nghị các cơ quan thẩm quyền xem xét tháo gỡ.

Thứ ba, các đơn vị trực thuộc tiếp tục kiện toàn hoạt động; triển khai các công tác trọng tâm và kế hoạch hoạt động của từng đơn vị, trong đó tập trung cùng Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam góp ý cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của Hiệp hội để truyền thông kịp thời, chính xác, đầy đủ các hoạt động của ngành Ngân hàng, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và các tổ chức hội viên.

Thứ năm, tăng cường mối liên hệ, gắn kết với các tổ chức hội viên, nắm tình hình hoạt động, tăng cường giao lưu, trao đổi, phối hợp, hỗ trợ hiệu quả các tổ chức hội viên.

Thứ sáu, xây dựng kế hoạch tổng kết 5 năm để triển khai thực hiện "Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng" thông qua tổ chức cuộc thi hoặc cuộc vận động sân khấu hóa xây dựng hình mẫu người cán bộ ngân hàng chuẩn mực.

Thứ bảy, phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước tổ chức có chất lượng, hiệu quả các khóa đào tạo, tập huấn, đáp ứng yêu cầu của các tổ chức hội viên, tập trung đào tạo về cơ chế chính sách, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp lý, quản trị chuyên môn nghiệp vụ theo các thông lệ và chuẩn mực quốc tế, năng lực thực thi các chính sách và quy định...

Thứ tám, chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức các hội thảo, tọa đàm góp phần hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng và phổ biến chính sách, pháp luật, kinh nghiệm quốc tế cho các tổ chức hội viên.

Thứ chín, tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ thành viên của Hiệp hội Ngân hàng ASEAN, tích cực tham gia các hoạt động hợp tác với Hiệp hội Ngân hàng ASEAN và Hiệp hội ngân hàng các nước, các tổ chức và đối tác quốc tế trong khu vực và thế giới.

Thứ mười, nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; bảo đảm công tác hậu cần, tài chính, kế toán đáp ứng kịp thời, thông suốt mọi hoạt động của cơ quan, đồng thời quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản của cơ quan...

P.V