Doanh nghiệp

Lợi nhuận của Hóa chất Đức Giang xuống đáy 10 quý

Hoàng Hà 23/04/2024 09:26

Quý I/2024, lợi nhuận sau thuế của Hóa chất Đức Giang đạt 704 tỷ đồng, giảm hơn 14% so với cùng kỳ năm 2023 và là mức thấp nhất trong vòng 10 quý gần đây (từ quý IV/2021).

dgc.jpg

Công ty CP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với doanh thu thuần đạt hơn 2.385 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu từ phân bón các loại tăng 24%, doanh thu DAP tăng 99%, doanh thu từ bột giặt và các chất tẩy rửa tăng 21%. Ngược lại, doanh thu từ phốt pho vàng và H3PO4 giảm 4% do giá bán trong nước và thế giới đều sụt giảm.

Trong kỳ, giá vốn tăng nhẹ 1,6% so với cùng kỳ lên 1.619 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp của công ty giảm gần 14% về mức 766 tỷ đồng. Biên lãi gộp thu hẹp từ mức 35,8% trong quý I/2023 về mức 32,1% trong quý này.

Quý đầu năm 2024, công ty còn ghi nhận hơn 165 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, chủ yếu là lãi tiền gửi, tăng không đáng kể so với cùng kỳ.

Mặc dù chi phí tài chính và chi phí bán hàng lần lượt được tiết giảm 10% và 8,5%, còn 18 tỷ đồng và 105 tỷ đồng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 18,6% lên hơn 40 tỷ đồng.

Kết quả, trừ chi phí và thuế, Hóa chất Đức Giang thu về gần 704 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý I/2024, giảm 14% so với cùng kỳ và là mức lợi nhuận thấp nhất 10 quý, kể từ quý IV/2021. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp lợi nhuận của Hóa chất Đức Giang tăng trưởng âm so với quý liền trước.

dgc.png

Năm 2024, tập đoàn hóa chất này lên kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 10.202 tỷ đồng, tăng 5% so với kết quả thực hiện của năm 2023 nhưng lợi nhuận sau thuế mục tiêu lại dự kiến giảm hơn 4%, xuống còn 3.100 tỷ đồng. Như vậy, sau quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 23% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cả năm đề ra.

Đến cuối quý I/2024, tổng tài sản của Hóa chất Đức Giang ở mức gần 14.460 tỷ đồng, giảm 1.077 tỷ đồng, tương đương giảm gần 7% so với đầu năm. Sự sụt giảm này phần lớn là do khoản tiền mặt đã giảm từ mức hơn 1.060 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 113 tỷ đồng vào cuối quý I, tương đương giảm hơn 89%.

Tuy nhiên, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi từ trên 3 tháng đến 12 tháng của công ty lại tăng thêm 114 tỷ đồng, lên hơn 9.456 tỷ đồng, chiếm gần 2/3 tổng tài sản. Hàng tồn kho vẫn duy trì ở mức hơn 859 tỷ đồng, tương đương với thời điểm đầu năm.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của công ty tính tới cuối quý I giảm 44% so với đầu năm, còn hơn 1.948 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn giảm hơn 400 tỷ đồng (giảm 31%), còn hơn 920 tỷ và không có nợ vay dài hạn.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối quý I/2024 của công ty là gần 12.510 tỷ đồng, trong đó vốn góp gần 3.798 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 6.011 tỷ đồng và gần 1.420 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Hoàng Hà