Chứng khoán

HoSE đề nghị các công ty chứng khoán dừng chuyển đổi hệ thống giao dịch KRX

Tú Anh {Ngày xuất bản}

Căn cứ trên tình hình thực tế triển khai, HoSE đề nghị các công ty chứng khoán dừng thực hiện kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch KRX.

HoSE đề nghị các công ty chứng khoán dừng chuyển đổi hệ thống giao dịch KRX

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có văn bản gửi các công ty chứng khoán về việc chuyển đổi hệ thống giao dịch KRX chuẩn bị cho triển khai chính thức.

Cụ thể, căn cứ trên tình hình thực tế triển khai, HoSE đề nghị các công ty chứng khoán dừng thực hiện kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch được nêu tại Công văn số 700/SGDCKHCM-HTGD ngày 21/4/2024 của HoSE.

HoSE cũng đề nghị các công ty chứng khoán tiếp tục đảm bảo hệ thống giao dịch hiện tại vận hành an toàn, ổn định và thông suốt.

Trước đó, trong Công văn số 700/SGDCKHCM-HTGD ngày 21/4/2024, HoSE cho biết đã gửi thông báo khẩn đến các công ty chứng khoán kế hoạch chuyển đổi hệ thống giao dịch mới (KRX) chuẩn bị cho triển khai chính thức.

Theo kế hoạch, ngày 24 - 25/4, các công ty chứng khoán sẽ kiểm tra kết nối đến HoSE. Ngày 26/4, dữ liệu cuối ngày sẽ được chuyển đổi sang hệ thống giao dịch mới. Các công ty chứng khoán được yêu cầu chủ động chuẩn bị dữ liệu để thực hiện kiểm tra chuyển đổi (Cutover test).

Trong các ngày từ 27 - 29/4, HoSE sẽ thực hiện chuyển đổi hệ thống giao dịch. Các công ty chứng khoán chủ động có kế hoạch và thực hiện các công việc chuẩn bị để đồng bộ triển khai.

Đến ngày 30/4, công ty chứng khoán thực hiện kiểm tra chuyển đổi (Cutover test). Ngày 2/5 dự kiến triển khai chính thức hệ thống giao dịch mới.

Tuy nhiên, đến ngày 25/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) đã có công văn hỏa tốc về thông tin vận hành hệ thống KRX.

Công văn nêu rõ, căn cứ Luật Chứng khoán, việc HoSE trình UBCKNN đề xuất chấp thuận vận hành chính thức hệ thống công nghệ thông tin KRX khi chưa có báo cáo Bộ Tài chính, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) và chưa có ý kiến của các đơn vị thụ hưởng (HNX, VSDC) là chưa đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Như vậy, việc HoSE trình đề xuất chấp thuận vận hành chính thức hệ thống KRX khi chưa báo cáo Bộ Tài chính, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và chưa có ý kiến của các đơn vị thụ hưởng như HNX, VSDC là chưa đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Hệ thống KRX hiện chưa có biên bản nghiệm thu tổng thể giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thụ hưởng là chưa đảm bảo tuân thủ quy định tại Nghị định số 73 ngày 5/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Báo cáo của HoSE cũng chưa thể hiện hệ thống KRX đã được đơn vị chủ quản phê duyệt cấp độ an toàn thông tin (cấp độ 4) theo quy định.

Về sự chuẩn bị của thành viên, hiện chưa có văn bản chính thức của các thành viên về tính sẵn sàng kết nối hệ thống KRX cũng như khả năng cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư sau khi kết nối với hệ thống KRX.

Về phương án cho trường hợp quay lại hệ thống cũ nêu tại tờ trình của HoSE, UBCKNN yêu cầu VNX, HOSE, HNX và VSDC thực hiện báo cáo và có phương án giải quyết các nội dung liên quan đến hệ thống KRX.

Căn cứ các nội dung nêu trên, UBCKNN cho rằng chưa có đủ cơ sở để chấp thuận đề nghị của HoSE đưa hệ thống KRX vào vận hành chính thức vào ngày 2/5/2024.

Tú Anh