Doanh nghiệp

Hơn 15.300 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4/2024, vốn đăng ký mới tăng mạnh

Hoàng Hà 29/04/2024 16:57

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, cả nước có 51.551 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, hơn 29.700 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhưng cũng có tới trên 86.400 doanh nghiệp rời thị trường.

dnmoi.jpg

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong tháng 4/2024, cả nước có 51.551 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 175.822 tỷ đồng và số lao động đăng ký hơn 95.052 lao động, tăng 8,4% về số doanh nghiệp, tăng 55% về vốn đăng ký và giảm 9% về số lao động so với tháng 3/2024.

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 4,1% về số lượng song tăng 13,7% về số vốn đăng ký và giảm 20,2% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 11,5 tỷ đồng, tăng 42,9% so với tháng trước và tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có 8.307 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 175,1% so với tháng trước và giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, cả nước có 51.551 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 507.996 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 353.802 lao động, tăng 3,4% về số doanh nghiệp, tăng 9,3% về vốn đăng ký và tăng 6,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm 2024 đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2023. Nếu tính cả 533,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 14.143 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2024 là 1,041 triệu tỷ đồng, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong 4 tháng đầu năm, cả nước còn có 29.709 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2023), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2024 lên 81.260 doanh nghiệp, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 20.315 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 4 tháng đầu năm nay có 507 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước; 12.455n doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 4%; 38.589 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 3,2%.

Chiều ngược lại, trong 4 tháng đầu năm 2024, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 60.872 doanh nghiệp, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước; 19.006 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 9%; 6.427 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 4,9%. Bình quân một tháng có 21.576 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Riêng trong tháng 4, cả nước có 7.618 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 84,1% so với tháng trước và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2023; có 4.656 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 6,5% so với tháng trước và giảm 20,2% so với cùng kỳ; có 1.344 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4,8% so với tháng trước và giảm 10,9% so với cùng kỳ.

Hoàng Hà