Doanh nghiệp

Chi phí tăng cao "bào mòn" lợi nhuận của Digiworld

Hoàng Hà {Ngày xuất bản}

Quý I/2024, Digiworld ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.985 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 93 tỷ đồng, tăng lần lượt 26% và 16% so với cùng kỳ.

digiworld.jpg

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 của Công ty CP Thế Giới Số (Digiworld, mã DGW) ghi nhận doanh thu thuần 4.985 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, DGW lãi gộp hơn 388 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ, kéo biên lãi gộp tăng từ mức 6,6% của cùng kỳ lên mức 7,8% trong quý này.

Trong quý đầu năm 2024, các ngành hàng của Digiworld đều ghi nhận tăng trưởng. Trong đó, mảng điện thoại di động vẫn đóng góp chính vào cơ cấu doanh thu 2.442 tỷ đồng, tăng trưởng 29% (đóng góp 49% tổng doanh thu); mảng laptop và máy tính bảng đóng góp 1.139 tỷ đồng, tăng trưởng 4% (đóng góp 23% tổng doanh thu); mảng thiết bị văn phòng đóng góp 1.010 tỷ; tăng trưởng 48%; mảng đồ gia dụng 210 tỷ đồng, tăng trưởng 27% và mảng hàng tiêu dùng 184 tỷ, tăng trưởng 53%.

Tuy vậy, cùng với doanh thu tăng cao, áp lực về chi phí bán hàng và quản lý của công ty cũng lên. Theo đó, chi phí bán hàng tăng 81% lên 214 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 20% lên 55 tỷ đồng.

Kết quả, Digiworld lãi sau thuế hơn 93 tỷ đồng trong quý I/2024, tăng 16% so với cùng kỳ.

dgw.png

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 mới đây, Digiworld đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu cao kỷ lục 23.000 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện năm 2023 và mục tiêu lợi nhuận sau thuế 490 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Như vậy, hết quý I, công ty đã thực hiện được 22% kế hoạch doanh thu và 19% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm cuối quý I/2024, tổng tài sản của Digiworld đạt 6.902 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm, chủ yếu do các khoản tương đương tiền giảm gần 60% so với đầu năm, còn gần 518 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm nhẹ còn 2.945 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả đến cuối quý I/2024 của công ty giảm14% so với đầu năm còn 4.183 tỷ đồng. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn giảm đáng kể 28% chỉ còn hơn 1.117 tỷ đồng. Theo thuyết minh của Digiworld, trong quý I phần phải trả cho các nhà cung cấp như Asus Global Pte Ltd, Xiaomi H.K Limited và phải trả nhà cung cấp khác đều ghi nhận sụt giảm.

Tổng vay nợ tài chính tại thời điểm cuối quý I/2024 tăng nhẹ lên mức gần 2.389 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn là 2.383 tỷ đồng và nợ vay dài hạn chỉ 5,5 tỷ.

Hoàng Hà