Hoạt động ngân hàng

Mùa đại hội cổ đông 2024: Các ngân hàng đồng loạt chia cổ tức

Quỳnh Dương {Ngày xuất bản}

Mùa đại hội cổ đông năm nay, các ngân hàng đã không còn chỉ ưu tiên trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng bộ đệm vốn như các năm trước, mà đã có nhiều ngân hàng chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông sau nhiều năm chờ đợi.

Từ trả cổ tức bằng phiếu...

Tại nhóm các ngân hàng thương mại quốc doanh, cả BIDV, VietinBank và Vietcombank đều thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Cụ thể, tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, VietinBank thông báo lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2023 đạt 19.457 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ, ngân hàng còn 13.927 tỷ đồng, dùng để chia cổ tức bằng cổ phiếu, theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước.

BIDV cũng trình cổ đông phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, với số lượng gần 1,2 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 21%. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024-2025, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định thời gian cụ thể sau khi có được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với Vietcombank, ngân hàng này cho biết, lợi nhuận sau thuế 2023 của ngân hàng riêng lẻ là 32.438 tỷ đồng. Sau khi được điều chỉnh tăng từ lợi nhuận năm trước và trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại là 24.987 tỷ đồng. ĐHĐCĐ giao HĐQT Vietcombank xây dựng phương án tăng vốn điều lệ thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại của năm 2023 khi được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Cũng nằm trong nhóm ngân hàng chia cổ tức bằng cổ phiếu là MSB. ĐHĐCĐ MSB năm nay đã đồng thuận thông qua phương án tăng vốn lên 26.000 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%. Thời gian triển khai được cổ đông giao ngân hàng xử lý tùy theo diễn biến thị trường và tình hình kinh doanh của MSB, dự kiến quý III/2024 khi thị trường chứng khoán quay lại nhịp tăng trưởng bền vững hơn.

Tại ĐHĐCĐ diễn ra vào ngày 29/3, Nam A Bank chốt phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 25%, vốn điều lệ sẽ tăng thêm 2.654 tỷ đồng. Nguồn phát hành là lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 (sau khi đã trích các quỹ) và lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), Nam A Bank sẽ tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.145 tỷ đồng, từ mức 10.580 tỷ đồng lên mức 13.725 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ diễn ra vào ngày 26/4, Vietbank thông qua quyết định chia cổ tức với tỷ lệ 25% dưới hình thức chi trả bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 5.780 tỷ đồng lên 7.139 tỷ đồng. Trước đó, vào năm 2019, Vietbank cũng đã chi trả cổ tức với tỷ lệ 14% cũng dưới hình thức chi trả bằng cổ phiếu.

Tương tự, tại ĐHĐCĐ diễn ra vào ngày 27/4, BAC A BANK cũng đã trình ĐHĐCĐ và thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 là 6,93%, nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế còn lại của BAC A BANK năm 2023, sau khi đã trích lập các quỹ.

...đến trả cổ tức bằng tiền mặt lẫn cổ phiếu

Trước ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, trong ba năm từ năm 2020-2022, Ngân hàng Nhà nước đã luôn yêu cầu các ngân hàng trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn, dành nguồn lực xử lý nợ xấu... Bắt đầu từ năm 2023, cơ quan quản lý không còn "siết" chia cổ tức bằng tiền mặt đối với ngân hàng được xếp hạng cao.

Có thể nói, đây là điều kiện để các ngân hàng có "bộ đệm" vốn an toàn thực hiện kế hoạch chia thêm cổ tức bằng tiền mặt sau nhiều năm chỉ chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Tại ĐHĐCĐ diễn ra vào ngày 20/4 vừa qua, lãnh đạo Techcombank cho biết, với lợi nhuận để lại của năm 2023, sau trích lập các quỹ, ngân hàng này vẫn còn nguồn tiền lớn để có thể chia cổ tức cho cổ đông. Thế nên, Techcombank chốt phương án chia cổ tức tiền mặt năm 2023 là 15%.

Với tỷ lệ cổ tức 15%, Techcombank sẽ chi khoảng gần 5.284 tỷ đồng. Nguồn để chia là lợi nhuận chưa phân phối của Ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Techcombank.

Bên cạnh đó, Techcombank chốt phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ thực hiện 100%. Như vậy, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 100 cổ phiếu mới. Tổng tỷ lệ cổ đông Techcombank chia cho cổ đông là 115%.

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2023 và mức lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ là hơn 5.900 tỷ đồng, HĐQT SHB thực hiện phương án chia cổ tức với tổng tỷ lệ 16% vốn điều lệ (tương ứng 5.859 tỷ đồng), gồm 5% bằng tiền mặt và 11% còn lại bằng cổ phiếu.

Dự kiến sau khi hoàn tất chia cổ tức bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên gần 40.658 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn tăng thêm sẽ được dùng chủ yếu vào mục đích cho vay doanh nghiệp, bao gồm cho vay bổ sung vốn lưu động, tài trợ tài sản cố định và cho vay sản xuất kinh doanh, thực hiện dự án. Thời gian giải ngân dự kiến là quý III hay quý IV/2024 hoặc đến khi hoàn thành kế hoạch phát hành.

Tại ĐHĐCĐ, lãnh đạo SHB cũng cho biết, ngân hàng ưu tiên chia bằng tiền mặt trước, nhưng vẫn cần sự đồng ý của cơ quan Nhà nước, sau đó chia bằng cổ phiếu.

Đây là năm đầu tiên SHB tiến hành chia cổ tức bằng tiền mặt. Trong kế hoạch kinh doanh năm 2024, SHB dự tính tiếp tục trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 18% và sẽ thực hiện chia trong năm 2025.

VPBank cũng đã xin ý kiến cổ đông về việc sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 tại ĐHĐCĐ năm nay. Theo đó, trong quý II hoặc quý III/2024, ngân hàng dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% cho các cổ đông. Mỗi một cổ phiếu cổ đông sẽ nhận được 1.000 đồng tiền cổ tức. Tổng số lợi nhuận dự kiến được sử dụng để chia cổ tức là hơn 7.900 tỷ đồng. Đây là năm thứ hai liên tiếp VPBank thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt, sau khi ngân hàng đã hoàn tất các kế hoạch tăng vốn, củng cố nền tảng tài chính đảm bảo cho sự phát triển trong tương lai.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 mới đây, cổ đông của MB đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận sau thuế năm 2023 còn lại là gần 14.774 tỷ đồng. Cộng với lợi nhuận còn lại của các năm trước, tổng lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của MB đạt 18.952 tỷ đồng.

Ngân hàng sẽ sử dụng 10.613 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông, với hai cấu phần, tổng tỷ lệ 20%. Trong đó, ngân hàng sẽ dành 2.653 tỷ đồng để chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5% và dành 7.959 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, giúp vốn điều lệ tăng thêm tương ứng.

Trong khi đó, HDBank trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 25%. Thế nhưng tại ĐHĐCĐ, HDBank đã điều chỉnh tăng tỷ lệ chia cho cổ đông và chốt phương án chia cổ tức năm 2023 là 30%. Mức chi trả tiền mặt sẽ là 10% và cổ phiếu là 20%.

Đối với VIB, ngân hàng này cho biết, sau trích lập các quỹ, VIB còn hơn 7.600 tỷ đồng để có thể chia cổ tức. Vì vậy, VIB chốt chia cổ tức tỷ lệ 12,5% cổ tức tiền mặt và 17% cổ phiếu thưởng. Riêng về cổ tức tiền mặt, trong 3 tháng đầu năm nay VIB đã tạm ứng cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 6%. Trong năm nay, VIB cũng sẽ tăng vốn điều lệ lên 29.791 tỷ đồng, tăng 17,44% so với năm trước thông qua chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ tương ứng.

Tương tự tại, ĐHĐCĐ ACB, diễn ra vào ngày 4/4 vừa qua, đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2023 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của năm 2023 và còn lại từ các năm trước chưa chia, với 19.886 tỷ đồng. Theo đó, ACB chia cổ tức tỷ lệ 25%, trong đó 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt, tương ứng mức sử dụng lợi nhuận giữ lại là 9.710 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị ACB cho biết thêm, tỷ lệ cổ tức này đượcngân hàng dự kiến áp dụng cho năm 2024, với mức vốn sử dụng tương ứng là 11.166 tỷ đồng.

Trong khi đó, TPBank chốt phương án chia cổ tức tỷ lệ 25%, trong đó 5% bằng tiền mặt, 20% bằng cổ phiếu. Theo ban lãnh đạo ngân hàng, việc trả cổ tức bằng tiền mặt là nhằm tri ân các cổ đông đã đồng hành cùng ngân hàng trong thời gian qua và xét trên tình hình kinh doanh ổn định, có bề dày và phát triển an toàn của TPBank.

Với phương án chia cổ phiếu, TPBank sẽ phát hành tối đa 440,3 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 20%. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2023. Sau phát hành, vốn điều lệ của TPBank sẽ tăng thêm hơn 4.403 tỷ đồng, lên 26.419 tỷ đồng.

Quỳnh Dương