Chứng khoán

Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 4/2024: Giao dịch hợp đồng tương lại VN30 tăng 12,03%

Q.L {Ngày xuất bản}

Trái ngược với diễn biến trên thị trường chứng khoán cơ sở, Tháng 4/2024, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục sôi động.

Theo số liệu do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), khối lượng giao dịch (KLGD) bình quân sản phẩm Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tăng 12,03% so với tháng trước, đạt 269.402 hợp đồng/phiên, giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) tăng 10,43% đạt 33.528 tỷ đồng/phiên. Trong đó, phiên giao dịch ngày 16/4/2024 có KLGD lớn nhất đạt 420.128 hợp đồng.

tk-ps-t4-20240506_140604_744-.png

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại ngày cuối tháng đạt 46.863 hợp đồng, giảm 5,49% so với tháng trước. Ngày 9/4/2024 ghi nhận khối lượng mở OI cao nhất trong tháng, đạt 60.483 hợp đồng.

Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ không có giao dịch được thực hiện trong tháng 4/2024.

Về cơ cấu nhà đầu tư, trong tháng 4/2024, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tăng nhẹ so với tháng trước, đạt tỷ trọng 2,69% giá trị giao dịch toàn thị trường, trong khi đó giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán giảm từ 2,17% xuống còn 1,94% toàn thị trường.

Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30

TTChỉ tiêuĐơn vịTháng 3/2024Tháng 4/2024Tăng/giảm (%)
1Khối lượng giao dịch bình quân phiênhợp đồng240.468269.40212,03%
2Giá trị giao dịch (theo danh nghĩa) bình quân phiêntỷ đồng30.36233.52810,43%
3Khối lượng OI (cuối kỳ)hợp đồng49.58346.863-5,49%
4Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài%2,642,641,89%
5Tỷ trọng giao dịch tự doanh%2,171,94-10,60%
Tại thời điểm cuối tháng 4/2024, số lượng tài khoản được mở tiếp tục tăng (2,35%) so với cuối tháng 3/2024, đạt 1.623.474 tài khoản.

Q.L