Doanh nghiệp

Dabaco chuẩn bị chào bán hơn 92 triệu cổ phiếu để huy động vốn đầu tư Nhà máy ép dầu

Tú Anh 08/05/2024 12:44

Dabaco dự kiến sẽ huy động được hơn 1.330 tỷ đồng từ chào bán cho cổ đông hiện hữu và ESOP. Số tiền được dùng để đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành.

(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco, mã DBC) mới công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua trước đó.

Theo kế hoạch, Dabaco sẽ chào bán 80,67 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp (tỷ lệ 3:1) nhằm bổ sung vốn vào hoạt động kinh doanh của công ty. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, Dabaco sẽ phát hành 12 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp nhằm thu hút và ưu đãi các nhân sự có nhiều cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty. Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên có đóng góp tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Dabaco dự kiến sẽ huy động được hơn 1.330 tỷ đồng từ 2 phương án phát hành trên. Số tiền được dùng để đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Dabaco đặt mục tiêu doanh thu (bao gồm cả doanh thu nội bộ) đạt 25.380 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với thực hiện năm ngoái. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến 729,8 tỷ đồng, gấp 29 lần kết quả đạt được năm 2023.

Quý I/2024, Dabaco ghi nhận doanh thu đạt 3.253 tỷ đồng, tăng 40,6% so với cùng kỳ 2023. Lợi nhuận sau thuế thu về 72,6 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ gần 321 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù kết quả kinh doanh quý I tương đối khả quan, nhưng sau quý I, Dabaco mới thực hiện được gần 13% kế hoạch doanh thu và 10% mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm.

Trong giai đoạn 2024-2025, Dabaco còn đang có kế hoạch chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài sau khi thực hiện xong 2 phương án phát hành kể trên. Theo đó, tập đoàn dự kiến sẽ chào bán 48,4 triệu cổ phiếu (tương đương 20% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên 2024) với giá không thấp hơn 28.000 đồng/cp. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Số tiền huy động tối thiểu 1.355 tỷ đồng sẽ được Dabaco dùng để đầu tư vào khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao tại xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá (hơn 930 tỷ đồng), trả nợ vay ngân hàng cho Dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thanh Hoá tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá (gần 425 tỷ đồng).

Tú Anh