Tin tức

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 33

T.H {Ngày xuất bản}

Sáng ngày 13/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV khai mạc phiên họp thứ 33. Dự kiến diễn ra trong 3 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tập trung rà soát, xem xét các nội dung còn lại trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 và các điều kiện đảm bảo cho kỳ họp.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn ra trong 3 ngày làm việc để cho ý kiến và xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với 14 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản đối với một số nội dung khác.

Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến đối với các nội dung dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 33

Cụ thể, về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và 2 dự thảo nghị quyết là dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Cho biết, đây là các nội dung đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 tại phiên họp thứ 32 (tháng 4/2024), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về hồ sơ, các nội dung của từng dự án, dự thảo. Trong đó, tập trung xem xét dự án, dự thảo đã thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng, bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án, dự thảo; hồ sơ, tài liệu, tính hợp Hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật, nội dung từng chính sách, nhất là các chính sách mới, những vấn đề khó, phức tạp, có sự điều chỉnh, bổ sung so với nội dung Chính phủ đã đề nghị khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào chương trình.

Về công tác giám sát, các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 (trong đó có nội dung báo cáo thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 3 của Nghị quyết số 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước); báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; tham gia ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết thêm, ngoài các báo cáo được thảo luận trực tiếp tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến bằng văn bản đối với một số báo cáo khác.

Về các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2024 cho các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 đã hoàn thiện thủ tục đầu tư; việc phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV và tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định đối với các nội dung theo thẩm quyền gồm: xem xét dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng thuộc Bộ Quốc phòng theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4/2024.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, đây là phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát, xem xét các nội dung còn lại trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 cũng như xem xét các điều kiện đảm bảo cho kỳ họp. Để đảm bảo chất lượng tài liệu các nội dung tại Kỳ họp thứ 7, vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các văn bản đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện nội dung thuộc trách nhiệm để gửi sớm tài liệu đến đại biểu Quốc hội theo quy định.

Nhấn mạnh khối lượng công việc tại phiên họp thứ 33 là rất lớn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo cùng các cơ quan hữu quan phối hợp chặt chẽ, tích cực chuẩn bị các nội dung để kịp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, tham gia tích cực vào các nội dung của phiên họp.

T.H