Doanh nghiệp

Vay nợ vượt 15.000 tỷ đồng, TTC Agris (SBT) vẫn muốn huy động thêm 700 tỷ đồng trái phiếu

Hoàng Hà {Ngày xuất bản}

Tại thời điểm ngày 31/3/2024, TTC Agris đang có khoảng 1.200 tỷ đồng nợ trái phiếu dài hạn và hơn 13.000 tỷ đồng nợ vay ngân hàng ngắn hạn.

sbt.jpg

Công ty CP Thành Thành Công Biên Hòa (TTC Agris, mã SBT) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị 700 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền huy động dự kiến dùng để thanh toán hợp đồng mua đường với Công ty CP Nông nghiệp Agris Gia Lai. Thời gian thanh toán trong quý II hoặc quý III/2024.

Trái phiếu phát hành là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của dự án nhà máy đường Tây Ninh thuộc sở hữu của TTC Agris (nhưng không vượt quá 70% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của công ty).

Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành, kỳ tính lãi là 3 tháng một lần, với lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,95%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi (là trung bình cộng của các mức lãi suất tiết kiệm tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng VND kỳ hạn 12 tháng do ngân hàng MB, VPBank, ACB, Techcombank công bố vào sáng của ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi có liên quan.

Trước đó, hồi cuối tháng 2/2024, TTC Agris cũng đã hoàn tất phát hành 5.000 trái phiếu mã SBTH2427001, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, thu về 500 tỷ đồng để tạm ứng cho Công ty CP Nông nghiệp Agris Gia Lai mua nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, phát hành vào ngày 29/1/2024, hoàn tất phát hành ngày 22/2/2024 và sẽ đáo hạn vào ngày 29/1/2027, có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền sử dụng công trình xây dựng trên đất và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại số 49, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tại thời điểm phát hành trái phiếu, giá trị của tài sản đảm bảo được định giá là gần 627 tỷ đồng.

Ngoài huy động vốn từ kênh trái phiếu, mới đây, ngày 13/5, TTC Agris cũng vừa hoàn tất ký kết nhận khoản vay có tổng trị giá 80 triệu USD với Ngân hàng Thương mại TNHH E.SUN (E.SUN Bank, Đài Loan - Trung Quốc). Ngân hàng này đóng vai trò đầu mối thu xếp và quản lý chính khoản vay hợp vốn.

Đáng chú ý, TTC Agris vẫn tiếp tục huy động vốn trong khi khoản nợ vay hiện đã vượt xa vốn chủ sở hữu. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ 2023-2024 (từ 1/1/2024 - 31/3/2024), tổng dư nợ tài chính của doanh nghiệp là 15.107 tỷ đồng, tăng hơn 3.400 tỷ đồng so với đầu niên độ. Trong đó, nợ ngắn hạn là trên 13.300 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngân hàng và nợ tài chính dài hạn 1.800 tỷ (bao gồm gần 1.200 tỷ đồng nợ trái phiếu dài hạn). Nợ vay của TTC Agris như vậy cũng đang vượt vốn chủ sở hữu gần 3.800 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong 3 quý đầu niên độ 2023 - 2024 (từ 1/7/2023 - 31/3/2024), TTC Agris ghi nhận doanh thu thuần đạt 19.545 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ niên độ trước; lợi nhuận sau thuế đạt 582 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Trong 3 quý đầu niên độ 2023 - 2024, công ty phải chi hơn 1.600 tỷ đồng cho chi phí tài chính, trong đó, chi chi phí lãi vay là hơn 1.300 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ; tương ứng mỗi ngày công ty phải trả 4,8 tỷ đồng tiền lãi.

Hoàng Hà