Hoạt động ngân hàng

Bến Tre: Ngân hàng đẩy mạnh cho vay qua tổ vay vốn

ThS. Trần Trọng Triết {Ngày xuất bản}

Đến nay, toàn ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bến Tre có 100 chi nhánh, phòng giao dịch trải rộng trên địa bàn các huyện, thành phố của tỉnh. Các tổ chức tín dụng luôn chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, sản phẩm, dịch vụ; bảo đảm đáp ứng yêu cầu về vốn, dịch vụ ngân hàng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

z5439092736909_aeeb9ecbba6df1439c232d1be6a29336.jpg
Bến Tre: Ngân hàng đẩy mạnh cho vay qua tổ vay vốn

Việc kết nối, hỗ trợ khách hàng luôn được quan tâm và triển khai qua nhiều kênh truyền dẫn chính sách để kịp thời giải quyết và đề ra các giải pháp hỗ trợ cụ thể, thiết thực nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng, góp phần bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn thông suốt.

Ông Lê Công Thành, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre cho biết, việc triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách tín dụng dành cho doanh nghiệp, nhất là các chương trình tín dụng ưu đãi; kịp thời thông tin, giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng giữa ngân hàng với doanh nghiệp, nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng; tăng cường thông tin cơ chế, chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đảm bảo các doanh nghiệp đều được biết và tiếp cận, thực hiện tốt phương châm “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Đáng chú ý, hiện nay, ngành Ngân hàng Bến Tre tiếp tục tập trung toàn lực, chủ động phối hợp cùng các sở, ngành trên địa bàn, góp phần cùng tỉnh nhà khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; mở rộng tín dụng an toàn hiệu quả, tập trung vốn vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh; chủ động kết nối với các doanh nghiệp dẫn dắt để phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, trong đó ngân hàng với vai trò là đơn vị cung ứng vốn, dịch vụ ngân hàng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tích cực tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng; thúc đẩy tài chính toàn diện, thanh toán không dùng tiền mặt;… Riêng năm 2024, ngành Ngân hàng Bến Tre định hướng tăng trưởng dư nợ tín dụng từ 14%.

Đáng chú ý, đóng góp của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có Agribank Bến Tre.

Agribank Bến Tre là ngân hàng chiếm thị phần chi phối trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là 4 chương trình tín dụng trọng điểm đã và đang được triển khai hiệu quả: Cho vay qua tổ vay vốn, cho vay theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, cho vay hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và cho vay chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Trong những năm qua ở Bến Tre có lợi thế chương trình cho vay qua tổ vay vốn của Agribank Bến Tre đã góp phần rất lớn trong giúp người dân tiếp cận vốn vay dễ dàng, nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho người dân để chủ động trong sản xuất, kinh doanh, góp phần hạn chế “tín dụng đen” ở địa bàn nông thôn, giúp khách hàng vay tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại.

Chia sẻ về chương trình tổ vay vốn, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Agribank Bến Tre Phan Minh Châu cho biết, hoạt động cho vay qua tổ vay vốn được xác định là chương trình trọng điểm cấp tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn xuyên suốt của Agribank Bến Tre.

Nhờ kiên trì tập trung đẩy mạnh công tác phối hợp, tuyên truyền chủ trương, chính sách tín dụng của Agribank đến cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể và các ngành có liên quan. Thông tin kịp thời tình hình thực hiện đến ban chỉ đạo các cấp. Qua đó, Agribank Bến Tre tranh thủ sự ủng hộ, đồng thuận từ địa phương đối với công tác phát triển cho vay qua tổ vay vốn.

Hiệu quả của chương trình cho vay thông qua tổ vay vốn Agribank Bến Tre đã tiếp tục nhận được sự đồng thuận rất lớn từ cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại địa phương. Hoạt động cho vay qua tổ vay vốn đã tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn vay thuận lợi, nhanh chóng. Người vay tiết kiệm được thời gian, chi phí, giảm bớt áp lực thu lãi tại quầy, góp phần tăng năng suất lao động của ngân hàng.

Được biết, đến nay toàn tỉnh tăng thêm 3 xã và 10 ấp, khu phố có phát sinh cho vay qua tổ vay vốn. 100% các huyện, thành phố đều thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình cho vay qua tổ vay vốn. Có 98% các xã, phường, thị trấn có Ban Chỉ đạo Chương trình cho vay qua tổ vay vốn và phát sinh cho vay qua tổ vay vốn và có 92,5% số ấp (khu phố) trong tỉnh đã phát sinh cho vay qua tổ vay vốn.

Kết quả tổng dư nợ cho vay qua tổ vay vốn của Agribank Bến Tre đạt 7.359 tỷ đồng, với 1.095 tổ và 49.093 thành viên, so với đầu năm tăng 999 tỷ đồng và 1.782 thành viên. Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ cho vay qua tổ vay vốn 15,7% so với năm 2023.

Thông qua hoạt động cho vay qua tổ vay vốn đã tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn vay thuận lợi, nhanh chóng để phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời góp phần hạn chế “tín dụng đen”, ổn định tình hình an ninh, trật tự, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Thực hiện thu lãi qua tổ trưởng hàng tháng đã giúp người vay tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại trong việc nộp lãi vay cho ngân hàng, giảm áp lực về tài chính khi đến hạn trả nợ gốc. Chất lượng hoạt động của các tổ vay vốn được nâng lên. Tỷ trọng tổ xếp loại tốt và khá tăng 6%, số tổ xếp loại trung bình giảm và không có tổ chưa đạt yêu cầu.

Phó giám đốc phụ trách điều hành Agribank Bến Tre Phan Minh Châu cho biết, Agribank phấn đấu mở rộng cho vay qua tổ vay vốn đến cuối năm 2024, tất cả các khoản cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ và các khoản cho vay không có bảo đảm bằng tài sản chuyển sang cho vay qua tổ vay vốn.

Tỷ lệ nợ xấu khống chế dưới 0,5%/tổng dư nợ cho vay qua tổ vay vốn. Tỷ lệ lãi thực thu năm 2024 đạt từ 97% trở lên. Số tổ được xếp loại tốt và khá cuối năm 2024 đạt trên 90%, không có tổ yếu kém.

Giải pháp thực hiện là nâng cao và mở rộng cho vay qua tổ vay vốn. Đặc biệt, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của ban chỉ đạo các cấp để tuyên truyền, vận động đẩy mạnh chương trình cho vay qua tổ vay vốn.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động các khách hàng tham gia tổ vay vốn, tăng thêm số lượng thành viên tham gia vào tổ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích cụ thể các chính sách tín dụng, các tiện ích sản phẩm dịch vụ của Agribank khi vận động khách hàng tham gia sử dụng.

Đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ theo hướng chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt đối với khách hàng vay vốn thông qua tổ. Thường xuyên phổ biến cho tổ trưởng tổ vay vốn về các chính sách tín dụng và sản phẩm dịch vụ để cùng nhau phối hợp tuyên truyền triển khai các hoạt động cho vay và quảng bá thương hiệu của Agribank.

Thường xuyên trao đổi và chuyển tải thông tin về công tác quản lý, giám sát hoạt động của tổ vay vốn đến Ban Chỉ đạo chương trình cho vay qua tổ cấp huyện và xã. Theo dõi chặt chẽ hoạt động của tổ trưởng tổ vay vốn trong công tác tiếp cận tổ viên, thu lãi hàng tháng, tuyên truyền các dịch vụ của Agribank đến tổ viên.

Rà soát, thực hiện tốt các quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp để thông tin, tham mưu, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hơn nữa chương trình cho vay qua tổ vay vốn tại từng đơn vị.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chuyển tải vốn hiệu quả hơn nữa, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế dần phục hồi sau đại dịch COVID-19 và tình hình hạn mặn đang diễn ra, đảm bảo cung ứng đủ nguồn vốn tín dụng hữu hiệu cho người dân tỉnh yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đẩy mạnh phát triển sản phẩm dịch vụ theo hướng chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt trong phát triển cho vay qua tổ vay vốn.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thành lập và hoạt động của tổ vay vốn. Đặc biệt, công tác thu lãi qua Tổ trưởng không để xảy ra rủi ro trong hoạt động cho vay qua tổ vay vốn.

Để phát huy lợi thế cho vay qua tổ vay vốn, Agribank tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác phối hợp trong triển khai cho vay qua tổ vay vốn cấp cơ sở. Tiếp tục tổ chức trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị triển khai có hiệu quả cao chương trình cho vay qua tổ vay vốn. Phát động các phong trào thi đua, tổ chức tổng kết khen thưởng kịp thời nhằm khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển cho vay qua tổ vay vốn.

ThS. Trần Trọng Triết