Các Hiệp hội ngành, nghề

Công khai 316 dự án tại 48 địa phương chưa giải ngân

Minh Nhật {Ngày xuất bản}

Bộ Tài chính vừa công khai 316 dự án, tiểu dự án nguồn ngân sách trung ương theo ngành, lĩnh vực (vốn trong nước) có tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/4 là 0% tại 48 địa phương.

dau-tu-cong(1).jpg
316 dự án, tiểu dự án nguồn ngân sách trung ương có tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/4 là 0% tại 48 địa phương (ảnh minh họa)

Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 4848/BTC-ĐT ngày 13/5 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về công khai các dự án giải ngân 0% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước) do địa phương quản lý

Theo Bộ Tài chính, tổng số kế hoạch vốn ngân sách trung ương theo ngành, lĩnh vực (trong nước) do địa phương quản lý là 82.243 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến hết ngày 31/3 các dự án mới giải ngân được 8.634 tỷ đồng, đạt 10,5% kế hoạch vốn được giao, thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước (12,16%). Đến ngày 30/4 còn nhiều dự án có tỷ lệ giải ngân là 0% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Để các địa phương nắm bắt tình hình giải ngân vốn đầu tư công của từng dự án nguồn ngân sách trung ương theo ngành, lĩnh vực (vốn trong nước) do địa phương quản lý, làm cơ sở để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kịp thời chủ động triển khai các giải pháp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 phấn đấu đạt kết quả cao nhất, Bộ Tài chính công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của 316 dự án, tiểu dự án nguồn ngân sách trung ương theo ngành, lĩnh vực (vốn trong nước) có tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/4 là 0% tại 48 địa phương.

Trong 316 dự án, tiểu dự án trên, Điện Biên là tỉnh có số lượng dự án chưa giải ngân nhiều nhất lên tới 105 dự án, tiếp đó là các tỉnh Sơn La là 22 dự án; Hoà Bình 18 dự án; Quảng Bình 13 dự án, Bắc Cạn là 9 dự án, các tỉnh Đắc Nông, Nghệ An, Hà Tĩnh là 8 dự án; Bắc Giang, Quảng Trị, Bình Thuận, Hà Giang là 7 dự án...

Tỉnh Lâm Đồng dù chỉ có 6 dự án chưa giải ngân nhưng số vốn đầu tư địa phương triển khai năm 2024 chưa giải ngân đến ngày 30/4 lên tới gần 1.076 triệu đồng.

Nhằm đạt mục tiêu giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 trên 95% theo Công điện số 24/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của tất cả các nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn bổ sung ngoài kế hoạch được Chính phủ quy định tại Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và nghị quyết các phiên họp thường kỳ; các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Đồng thời, chỉ đạo chủ đầu tư, sở, ngành và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Công tác kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công và thủ tục giải ngân vốn tại các dự án chưa giải ngân và có tỷ lệ giải ngân thấp (hơn tỷ lệ giải ngân bình quân của cả nước Bộ Tài chính đã công khai hàng tháng) cần được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, chủ động rà soát và điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án không có khả năng giải ngân hoặc chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn; trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị gửi các bộ có liên quan để tổng hợp theo quy định.

Mặt khác, Bộ Tài chính khuyến nghị công tác thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư làm theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng, song đảm bảo đúng quy định của Chính phủ, sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn ngân sách Nhà nước được giao.

Minh Nhật