Tin tức

Quốc hội bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV

M.Đ {Ngày xuất bản}

Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV chiều ngày 20/5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội với 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết (475/475 đại biểu) tán thành Nghị quyết.

chu-tich-qh.jpg

Theo lịch làm việc của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội; thành lập Ban kiểm phiếu.

Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội đối với ông Trần Thanh Mẫn. Kết quả 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết (475/475 đại biểu) tán thành Nghị quyết.

Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tuyên thệ nhậm chức.

"Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", ông Trần Thanh Mẫn đặt tay lên Hiến pháp tuyên thệ.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII sáng 16/5, Trung ương đã cho ý kiến về công tác nhân sự.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội để Quốc hội khoá XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962 tại Hậu Giang, trình độ tiến sĩ kinh tế, cử nhân chính trị. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X, đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV. Ông từng là Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 1/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội. Tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, ông được bầu tái cử giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội và tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội khóa XV.

Chiều ngày 2/5, tại kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV, ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội thay cho ông Vương Đình Huệ vừa được miễn nhiệm trước đó. Ông Trần Thanh Mẫn giữ các vị trí này trong lúc chờ kiện toàn nhân sự.

M.Đ