Các Hiệp hội ngành, nghề

Rà soát cơ chế, chính sách đặc thù vùng Bắc trung bộ và duyên hải trung bộ

Thanh Thanh {Ngày xuất bản}

Để thực hiện thành công Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ và Quy hoạch vùng Bắc trung bộ và duyên hải trung bộ (BTB&DHTB), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) đề xuất rà soát 6 nhóm cơ chế chính sách để điều chỉnh, bổ sung cơ chế đặc thù cho phát triển vùng kinh tế này.

Nhiều kết quả tích cực

btb-dhtb.jpg
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ

Phát biểu tại Hội nghị điều phối vùng BTB&DHTB và công bố quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chính phủ tổ chức cuối tuần qua tại TP.Huế, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng điều phối vùng cho biết, qua hơn 1 năm triển khai Nghị quyết 26/NQ-TW của Bộ Chính về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng BTB&DHTB đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Chương trình hành động theo Nghị quyết 168/NQ-CP của Chính phủ đã đạt được những kết quả tích cực, nhiều điểm nghẽn đối với phát triển dần được khơi thông; tiềm năng, lợi thế của vùng và từng địa phương đang được phát huy. Về cơ bản, kinh tế xã hội từng bước phát triển ổn định theo định hướng bền vững hơn.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của vùng đạt 5,51%, cao hơn bình quân chung cả nước; quy mô kinh tế đạt hơn 1.570 nghìn tỷ đồng (chiếm 15,06% GDP cả nước) và có xu hướng tăng qua các năm; GRDP bình quân đầu người tăng 8,7% so với năm 2022 (đạt 75,62 triệu đồng/người); tốc độ tăng năng suất lao động đạt 5,51%, cao hơn tốc độ bình quân chung cả nước; thu hút FDI năm 2023 tăng cao nhất trong 5 năm qua với tổng vốn FDI đăng ký đạt gần 3 tỷ USD, tăng hơn 1,5 lần so năm 2022…

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đánh giá, chất lượng cơ sở hạ tầng trong vùng từng bước được cải thiện; thể chế và bộ máy điều phối vùng đã được hoàn thiện; liên kết nội vùng và liên vùng thay đổi rõ nét từ tư duy cho đến hành động. Các thành viên Hội đồng vùng được hoàn thành được 12/23 nhiệm vụ, các nhiệm vụ còn lại đang khẩn trương triển khai do là nhiệm vụ mới, cần có sự nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan và có thời gian thực hiện.

Triển khai quy hoạch vùng

Ngày 4/5/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 376/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch vùng BTB&DHTB thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để các bộ, ngành và địa phương triển khai các chương trình, dự án quan trọng của vùng trong thời kỳ quy hoạch. Đây cùng là nền tảng, định hướng cho thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Theo đánh giá của Hội đồng điều phối vùng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số khó khăn về thu hút đầu tư phát triển công nghiệp quy mô lớn, phát triển các ngành kinh tế biển, xử lý các vấn đề có tính liên vùng như: giao thông kết nối, xử lý môi trường, cứu hộ, cứu nạn; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực cho phát triển, các hoạt động liên kết, điều phối vùng cần được quan tâm hơn nữa.

Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, Nguyễn Chí Dũng, một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện thành công Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ và Quy hoạch vùng là rà soát các cơ chế, chính sách hiện hành để điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển vùng.

Bộ trưởng cho biết, Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong vùng đề xuất rà soát 6 nhóm cơ chế, chính sách. Đó là các nhóm chính sách về: Đầu tư các chương trình, dự án liên kết, phát triển vùng; Phát triển các ngành kinh tế biển, cụm liên kết ngành; phát triển doanh nghiệp và thu hút dự án đầu tư quy mô lớn; Tài chính để huy động, phân bổ và chia sẻ nguồn lực thực hiện các mục tiêu chung của vùng; Đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vùng (giao thông, y tế, giáo dục…); Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, tăng cường phân cấp, phân quyền, ủy quyền.

Bên cạnh đó Bộ trưởng cũng kiến nghị các bộ, địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã giao và đề xuất các nhiệm vụ cần thiết cho hoạt động của Hội đồng điều phối vùng. Trong đó, tập trung vào các nội dung liên quan đến đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, nhất là các dự án động lực phát triển vùng; tổ chức và cơ chế hoạt động của các tiểu vùng; hình thức và chính sách phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển; cơ chế điều phối, liên kết trong các lĩnh vực du lịch, môi trường, tìm kiếm cứu nạn; nghiên cứu phần mềm chuyên dụng, kết nối liên thông.

Đối với các dự án quan trọng, liên kết vùng, Bộ KH&ĐT đề xuất tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã khởi công. Các dự án đang chuẩn bị đầu tư hoặc nghiên cứu triển khai tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thanh Thanh