Hoạt động ngân hàng

Chương trình “Ngày không tiền mặt” và giải pháp truyền thông hiệu quả

Nguyễn Đức Lệnh 23/05/2024 15:52

Chương trình “Ngày không tiền mặt” của Báo Tuổi trẻ đã trở thành một giải pháp truyền thông hiệu quả đối với quá trình mở rộng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, góp phần quan trọng trong việc tổ chức triển khai và thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng Trung ương (NHTW).

Thứ nhất, thông qua hoạt động này, Báo Tuổi trẻ đã thông tin tuyên truyền về chủ trương chính sách, các giải pháp của Chính phủ và quy định của NHTW về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, bằng những hình thức thiết thực và ý nghĩa, các bài viết; ý kiến trao đổi tại hội thảo, tọa đàm và hoạt động thông tin, phổ biến, tuyên truyền. Hoạt động này được làm thường xuyên liên tục trong những năm qua gắn với sự kiện ngày “Không dùng tiền mặt” đã mang lại hiệu ứng tích cực, đưa cơ chế chính sách về thanh toán không dùng tiền đi vào cuộc sống có hiệu quả.

Thứ hai, thông qua hoạt động này, những sản phẩm dịch vụ thanh toán hiện đại, không dùng tiền mặt của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được giới thiệu, được tư vấn hướng dẫn từ cách sử dụng, đến tiện ích mang lại, đặc biệt hoạt động này được tổ chức kết hợp sáng tạo, gắn liền với các sự kiện: hội chợ; triển lãm hoặc tuyến đường không dùng tiền mặt, với những thao tác và sử dụng thực tế, trực quan sinh động đã giúp cho khách hàng, người dân tham gia nắm bắt nhanh sản phẩm, tiện ích và cách sử dụng… từ đó khuyến khích người dân và cả người bán hàng mở rộng sử dụng các sản phẩm dịch vụ thanh toán hiện đại: như thẻ; ví điện tử; QRcode… đã mang lại hiệu quả rất cao, ấn tượng và lan tỏa.

Thứ ba, chương trình “Ngày không tiền mặt” trở thành thương hiệu của Báo Tuổi trẻ, bởi ý nghĩa thiết thực và nội hàm sâu rộng và toàn diện: từ truyền thông chính sách, đến thông tin giới thiệu sản phẩm, kết nối nhà cung cấp sản phẩm đến người sử dụng. Đặc biệt ngoài những thông tin phổ biến về lợi ích, tiện ích và cách sử dụng sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, thì những thông tin về bảo mật, về bảo đảm an toàn trong sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử; về bảo vệ thông tin cá nhân… hoặc những thông tin nhận biết về tội phạm công nghệ, lừa đảo… để khách hàng người dân ý thức cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân, bảo mật thông tin tài khoản… có ý nghĩa hết sức quan trọng trong điều kiện hiện nay, nhờ đó giúp cho hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử phát triển, thúc đẩy và mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn bộ nền kinh tế.

Qua 5 năm duy trì và hoạt động Chương trình "Ngày không tiền măt", với những ý tưởng tổ chức và cách tiếp cận các hình thức truyền thông linh hoạt, sáng tạo Báo Tuổi trẻ đã góp phần quan trọng vào hoạt động mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó phát huy tối đa những lợi ích mang lại từ hoạt động này, không chỉ cho khách hàng, người dân, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán mà còn góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế nhờ đẩy nhanh tốc độ chu chuyển vốn trong nền kinh tế, nâng cao hiệu quả vốn cho doanh nghiệp; tiết giảm chi phí xã hội, chi phí doanh nghiệp và các chi phí khác có liên quan; nâng cao hiệu quả quản lý nhờ minh bạch dòng tiền và hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ...

Nguyễn Đức Lệnh