Nhìn ra thế giới

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và Singapore thúc đẩy hợp tác tài chính xanh

H.Y 24/05/2024 18:47

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) – Ngân hàng Trung ương của Singapore và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) – Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc đã thảo luận các sáng kiến ​​nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính xanh và chuyển đổi giữa Trung Quốc và Singapore tại cuộc họp Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính Xanh Trung Quốc-Singapo (GFTF) lần thứ 2 vừa được tổ chức ngày 20/5/2024.

Các sáng kiến ​​được thảo luận bao gồm việc liên kết các nguyên tắc phân loại, tạo điều kiện thuận lợi cho các dòng tài chính xanh và phát triển nền tảng xếp hạng khử carbon.

GFTF được thành lập vào năm 2023, với 3 luồng công việc do các bên khu vực công và tư nhân chủ trì, tập trung vào các sáng kiến ​​nhằm mở rộng quy mô dòng tài chính xanh và dòng dịch chuyển tài chính giữa Singapore, Trung Quốc và khu vực châu Á. Cuộc họp GFTF lần thứ 2 đã thảo luận những vấn đề cụ thể như sau:

Về phân loại và định nghĩa, MAS và PBOC sẽ hoàn thành việc liên kết Phân loại châu Á của Singapore (SAT) với Phân loại Cơ sở Chung (CGT) của Nền tảng Quốc tế về Tài chính Bền vững (IPSF) vào cuối năm nay. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hành trái phiếu xuyên biên giới của các công ty Singapore và Trung Quốc cũng như các khoản vay tài chính xanh liên kết với CGT do Singapore và các tổ chức tài chính Trung Quốc.

MAS và PBOC cũng đã tiến hành một phiên họp về xây dựng năng lực ngành về phân loại chuyển đổi để hiểu sâu hơn về các hoạt động chuyển đổi theo định nghĩa của Trung Quốc và Singapore.

Về sản phẩm và các công cụ, Sàn giao dịch Singapore và Tập đoàn Vốn Quốc tế Trung Quốc đang hợp tác để tạo điều kiện thuận lợi cho các dòng tài chính xanh giữa Singapore và Trung Quốc. Khởi đầu, công việc sẽ tập trung vào việc khuyến khích phát hành trái phiếu “Panda” xanh, do các tổ chức phát hành Singapore có nhu cầu huy động vốn trên thị trường trái phiếu trong nước của Trung Quốc. MAS sẽ cung cấp hỗ trợ để khuyến khích các dòng tài chính như vậy thông qua các chương trình tài trợ như Chương trình tài trợ trái phiếu bền vững.

CapitaLand Investment, một tập đoàn quản lý đầu tư tài sản thực ở châu Á, là công ty đầu tiên có trụ sở tại Singapore phát hành trái phiếu “Panda” liên kết bền vững có thời hạn 3 năm trị giá 1 tỷ Nhân dân tệ (139 triệu USD). MAS và PBOC kỳ vọng dấu mốc mang tính bước ngoặt này sẽ thúc đẩy nhiều dòng tài chính như vậy hơn trong luồng công việc này.

Về công nghệ, Metaverse Green Exchange và Beijing Green Exchange đang phát triển một nền tảng đánh giá lượng carbon và lượng khử carbon. Nền tảng này, cùng với nhiều chức năng khác, sẽ tổng hợp dữ liệu về lượng khí thải carbon của các công ty Trung Quốc để hỗ trợ các tổ chức tài chính của Singapore và Trung Quốc trong việc cơ cấu các giải pháp tài chính xanh cho các công ty này. Luồng công việc này cũng sẽ gồm việc nghiên cứu tính khả thi của việc điều chỉnh phương pháp xếp hạng khử carbon cho phù hợp với tiêu chuẩn CGT và SAT.

Cuộc họp cũng thảo luận về các lĩnh vực quan tâm mới nổi, bao gồm thiên nhiên và đa dạng sinh học, khả năng tương tác của mô hình dữ liệu ESG cũng như việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu thông qua Greenprint (Gprnt) và Project NovA! để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập, truy cập và khai thác dữ liệu ESG chất lượng cao nhằm thúc đẩy các nỗ lực chuyển đổi và xanh.

Gillian Tan, trợ lý Giám đốc điều hành về phát triển và quốc tế của MAS, đồng thời phụ trách vấn đề bền vững, đồng chủ tịch GFTF với Ma Jun, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Xanh Trung Quốc, cho biết tại cuộc họp: “GFTF là nền tảng quan trọng cho Trung Quốc. và Singapore cùng phát triển các sáng kiến ​​cụ thể và có ý nghĩa nhằm thúc đẩy hợp tác tài chính xanh. Một loạt các sản phẩm được công bố này là minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa MAS, PBOC và các đối tác trong ngành từ cả hai quốc gia cũng như tham vọng chung của chúng tôi là huy động nguồn tài chính cần thiết cho quá trình chuyển đổi hiệu quả sang mức phát thành ròng bằng 0 trong khu vực.”

H.Y