Kết nối

[Infographic] Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Theo MPI 26/05/2024 08:05

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa qua đã ký ban hành Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

160300408-2.png
160306408.png

Theo MPI