Kết nối

Tiếp tục giảm thuế, phí, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

{Tên tác giả} 27/05/2024 09:03

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, một loạt chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí tiếp tục được Chính phủ đề xuất để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt trong bối cảnh 4 năm qua, việc tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về chính sách tài khóa, đặc biệt là các giải pháp về thuế đã góp phần tích cực giúp người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp dệt may này được thụ hưởng chính sách giãn giảm thuế từ năm 2020 đến nay. Ngay cả thời điểm COVID-19, doanh thu của doanh nghiệp vẫn tăng trưởng, với mức trung bình từ 10-20%. Nhờ đó doanh nghiệp giữ chân người lao động, duy trì sản xuất và bắt nhịp tăng trưởng tích cực.

Trong các giải pháp hỗ trợ về thuế, thì chính sách giảm thuế giá trị gia tăng VAT được đánh giá là chính sách phát huy hiệu quả cao nhất nhờ việc tiếp cận được ngay khi chính sách có hiệu lực.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng gói hỗ trợ giai đoạn 2020 - 2023 là khoảng 700 nghìn tỷ đồng. Dự kiến các gói hỗ trợ đã ban hành và thực hiện từ đầu năm nay2024 là khoảng 68 nghìn tỷ đồng. Các chuyên gia nhận định, giảm thuế VAT Là một trong những cái biện pháp tốt để kích cầu và giảm sức ép lạm phát.

Để tiếp sức thêm cho doanh nghiệp và người dân, Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ trình Quốc hội xem xét tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng. Dự kiến, Chính phủ sẽ ban hành các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí trong 6 tháng cuối năm 2024 với tổng số tiền dự kiến khoảng 98 nghìn tỷ đồng; trong đó có giảm 2% thuế giá trị gia tăng.